fbpx
Zapraszamy

Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego

Informacje dla Kandydatów do Seminarium Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Kandydaci na pierwszy rok winni osobiście zgłosić się w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej (ul. Żeromskiego 5a) i złożyć następujące dokumenty:

  • własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego, skierowane do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie,
  • życiorys,
  • świadectwo maturalne (oryginał),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • aktualną metrykę chrztu świętego z adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (ewentualnie osobne świadectwo bierzmowania),
  • opinię księdza proboszcza,
  • opinię katechety,
  • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców,
  • świadectwo zdrowia,
  • 6 fotografii.

Ponadto kandydat przychodzi do Kurii Diecezjalnej na spotkania: z Księdzem Biskupem Ordynariuszem (w umówionym wcześniej terminie) oraz z Księdzem Wicerektorem i Ojcem Duchownym (w terminie wyznaczonym).

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, ul. Podzamcze 8, 31-003 Kraków, tel. 12  422 90 92; 12 421 62 22; 12 421 62 30.