Wydarzenia

Termosy z Lesznej Górnej dla bezdomnych i ubogich

Ponad 200 różnego rodzaju termosów dla bezdomnych otrzymała Caritas diecezji bielsko-żywieckiej w ramach akcji, do której włączyli się mieszkańcy Podbeskidzia. Wielu z tych, którzy wsparli to przedsięwzięcie, zareagowało na apel Caritas i przekazało potrzebne termosy osobiście lub przesłało pocztą.

Jak poinformował dyrektor bielsko-żywieckiej Caritas ks. Robert Kasprowski, akcja stanowiła okazję do konkretnego włączenia się w obchodzony obecnie Rok Świętego Brata Alberta, upamiętniający tego, który poświęcił się służbie najuboższym. Duchowny przypomniał o wyzwaniu, jakie stanowi mroźna zima, i zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia opieki osobom bezdomnym.

W kilku parafiach diecezji – m.in. w Czańcu, Wilkowicach, Oświęcimiu Brzezince, Lesznej Górnej, Starej Wsi, Pogórzu, na bielskim os. Polskich Skrzydeł – przeprowadzono specjalne zbiórki, a pozyskane w ten sposób termosy przekazano Caritas.

Obecnie termosy trafiły już do Kuchni Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej. Od 10 lutego konkretne osoby bezdomne, korzystające ze stołówki, będą mogły otrzymać termos z gorącą herbatą.

Do punktów pomocy ludzie potrzebujący najczęściej przychodzą z plastikowymi butelkami, które się niszczą, kurczą od wysokiej temperatury. Dzięki akcji będą mogli mieć przy sobie ciepłą herbatę.

Autor: Robert Karp

Źródło:  http://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/ponad-200-termosow-dla-bezdomnych-i-ubogich/