Tag Słowo

Słowo do medytacji

Trud życia

Łk 9, 23-24 – Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego...