Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ROK 2017
Projekt „Zabezpieczenie dwóch pudeł rękopisów oraz konserwacja zachowawcza rękopisu oprawnego o sygn. APLG 47 <<Liber Mortuorum Ober Lischna, Nider Lišchna und Trzenetz Nro II>>”

W 2017 roku w ramach współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie programów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zrealizowaliśmy zadanie pt.  „Zabezpieczenie dwóch pudeł rękopisów oraz konserwacja zachowawcza rękopisu oprawnego o sygn. APLG 47 <<Liber Mortuorum Ober Lischna, Nider Lišchna und Trzenetz Nro II>>”

Zadanie miało na celu dokończenie podstawowego zabezpieczenia archiwum parafialnego, odkrytego w trakcie przygotowań do niedawnego remontu domu parafialnego oraz poddanie konserwacji zachowawczej drugiej chronologicznie księgi zgonów, rejestrującej dane z lat 1707 – 1800.

W ramach projektu zabezpieczono dwie księgi rękopiśmienne oraz 127 jednostek luźnych rękopisów i druków z okresu XVIII – XX w.  Zostały one dokładnie oczyszczone, wyprostowane i umieszczone w przystosowanych obwolutach, teczkach i pudłach z tektury bezkwasowej.

Ze względu na mniejszą niż wnioskowano dotację, nie przeprowadzono konserwacji zachowawczej drugiej księgi zgonów.

Projekt dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie