fbpx
Słowo do medytacji

Zdaj sprawę z życia

Łk 16, 1-2 – Powiedział też do uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”.

Jak zarządzasz swoim życie? Talentami? Otrzymanymi darami? Jak zarządzasz czasem? Jak zarządzasz bogactwem otrzymanej wiary? Jak zarządzasz sobą?

Zarządzanie życiem dokonuje się każdego dnia. Dokonuje się przez wybory, przez pracę, przez trud.

Jak zarządzasz swoim życiem? Spróbuj dziś to podsumować. Zobaczyć.