Słowo do medytacji

Jaką obietnicę złożył w moim sercu?

Iz 7, 10-14 – I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił, i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.

Bóg dotrzymuje obietnic. Przypomina je i wypełnia. Dokonuje tego w swoim czasie, który uważa za najlepszy. Tak było z narodzeniem Zbawiciela. Bóg wypełnił obietnicę daną już Adamowi i Ewie. Obietnicę potwierdzaną słowami proroków.

Nasza wiara opiera się na zaufaniu obietnicy Boga, wyczekiwaniu jej. Otwieraniu się na Jego słowo. Budowaniu na słowie, które daje mi Bóg.

Jaką obietnicę złożył w moim sercu? Jaką obietnicą żyję? Na jakiej obietnicy buduje moją codzienność?

Z Bogiem o sobie

  1. Podziękuj. Za to co dobrego dziś Cię spotkało.
  2. Poproś. O Ducha Świetego, by Cię prowadził.
  3. Przyjrzyj się. Gdzie dziś upadłeś?
  4. Przeproś. Przecież nie chcesz zła.
  5. Postanów. Co jutro zrobisz lepiej.