Słowo do medytacji

Błogosławcie. Nieustannie błogosławcie

Rz 12, 14-16 – Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie! Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach! Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie uważajcie sami siebie za mądrych!

Błogosławicie. Czyńcie dobro. Zawsze i każdego człowieka obdarzajcie błogosławieństwem. To praktyka Ciała Chrystusa, Kościoła. Praktyka życia Ewangelią na codzień.

Jak traktuję innych ludzi?
Jak mówię do człowieka, którego spotykam na swojej drodze życia?
Czy jestem towarzyszem dla drugiego?