fbpx
Otuleni Modlitwą

Zesłanie Ducha Świętego 15 maja 2016

Strzeż tego, co otrzymałeś.

św. Ambroży


Otulmy modlitwą Anię, prosząc Boga, aby Jej błogosławił, umacniał we wszystkich podejmowanych sprawach. Niech Duch swoją mocą wypełnia Jej serce pokojem.

Módlmy się w intencji naszych rodzin, aby ożywione działaniem Ducha Świętego budowały wzajemne relacje na miłości. Niech Bóg obdarza ich swoim błogosławieństwem, zdrowiem i potrzebnymi łaskami.

Proszę o udaną transplantację i potrzebne łaski.

O moc i światło Ducha Świętego dla maturzystów i mądry wybór drogi życiowej.

Panie spraw, abyśmy otworzyli się na łaskę Ducha Świętego.

Dziękuję Ci Panie za to, że wysłuchujesz moje prośby. Jezu ufam Tobie.

Jezu bądź uwielbiony w naszym życiu.

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, Matko kapłanów, módl się za nimi i za swoim ludem.

Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące.

Proszę o szczęśliwy przylot syna Daniela do domu i pozytywne rozwiązanie sprawy i dobrego zdrowia.

Módlmy się o życie wieczne dla zmarłego Andrzeja.

Prośmy o dar uzdrowienia i umocnienia dla Damiana oraz dla Henryka. Polećmy także Bogu Służbę Zdrowia, natchnij Boże ich serca i umysły.

Wszechmogący Boże miej w czułej opiece Dobrą Osobę. Dodawaj Jej sił, zdrowia, pokoju i potrzebnych łask. Daj Jej dobrą pracę.

Proszę Cię Boże w pewnej intencji.

Dziękuję Ci Panie Boże za wrażliwość i otwartość serca Danuty na potrzeby innych. Błogosław Jej oraz wspieraj całą rodzinę; obdarzaj swoją nieskończoną Miłością.

Proszę o szybki termin operacji i dar uzdrowienia.

W pewnej intencji, o potrzebne łaski na drodze do świętości i siły do wykonywanie codziennych zadań.

Przyjdź Duchu Święty i ześlij na nas Twoje niezliczone dary. Daj nam łaskę ich przyjęcia i podzielenia się z drugim człowiekiem.

Dobry Boże, miej w opiece moją kochaną Mamę, która obchodzi dziś urodziny. Daj jej zdrowie i umacniaj w wierze, aby jej dobre serce zawsze było tak otwarte, życzliwe i Tobie oddane.