Otuleni Modlitwą

Wtorek 26 stycznia 2016

Otulmy modlitwą chorych, cierpiących i samotnych, aby Jezus Miłosierny otulił ich swoim płaszczem, wlewał w serca wiarę, nadzieję i miłość oraz obdarzył ich upragnionym zdrowiem.

Otulmy modlitwą Anię, niech miłosierny Bóg obdarzy Ją zdrowiem, niech Jej błogosławi i prowadzi drogami świętości przez cały dzień.

Panie Jezu dziękuję Ci za Osobę, która codziennie stara się o moje dobro. Proszę o błogosławieństwo dla niej.

Otulmy modlitwą zmarłą Jadwigę w rocznicę śmierci, aby Jezus Miłosierny obdarzył Ją odpuszczeniem grzechów i radością wieczną.

W Dniu Islamu módlmy się za muzułmanów o nawrócenie i przyjęcie Chrystusa.

Prośmy Jezusa o przebaczenie grzechów i sami przebaczajmy terrotystom i wszystkim, którzy nas skrzywdzili.

Módlmy się o nawrócenie dla mojego brata oraz siłę i chęć do walki z nałogami.

Proszę w intencji pewnej Osoby i jej bliskich, o potrzebne błogosławieństwo, siły, zdrowie i łaski.

W intencji Henryka i Damiana, proszę o potrzebne im łaski, a szczególnie o łaskę zdrowia i cierpliwą, pełną nadziei wytrwałość.

W pewnej intencji.

W intencji Panu Bogu wiadomej.

Za Jacka, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża.