Otuleni Modlitwą

Wielki wtorek 22 marca 2016

Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca, jak cichego baranka na zabicie zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie.


Otulmy modlitwą Adama. U progu dnia, proszę o strumień Bożych łask dla Niego.

W intencji Panu Bogu wiadomej.

Otulmy modlitwą wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, aby Jezus zapalał w nich ogień swojej miłości, a Duch Święty pomógł podejmować dobre decyzje w życiu.

Jezu cichy i pokorny, uczyń nasze serca według Twojego Serca, naucz nas wypełniać wolę Ojca.

Matko Miłosierdzia, naucz nas stawać pod Krzyżem Twojego Syna w dziękczynieniu, gdyż tam jest nasze zwycięstwo.

Panie dziękuję Ci za odzyskane zdrowie i  łaski, którymi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę wspieraj nas i błogosław.

Prośmy o nawrócenie i łaskę spowiedzi św. dla braci, którzy wiele lat błądzą bez Jezusa w sercu. Jezu dotknij ich serc, proszę gorąco.

Panie Boże daj nam siebie poznać w Najświętszym Sakramencie. Odrzuć nasze przyzwyczajenia i naucz nas prawdziwej postawy chrześcijańskiej.

Pomódlmy się za zabitych i rannych w Brukseli. Jezu Miłosierny daj im łaskę zdrowia, a zmarłych wprowadż do Królestwa Niebieskiego. Okaż swoje miłosierdzie sprawcom tego zamachu.

Prośmy w intencji dobrej Osoby oraz Jej bliskich o potrzebne łaski, zdrowie i rozwiązanie problemów.

Prośmy za Henryka i Damiana o zdrowie, siły i błogosławieństwo.

Proszę Cię Panie w pewnej intencji.

Otulmy modlitwą Anię, prosząc Boga o błogosławieństwo dla Niej. Niech Jego miłość dotyka Jej serce, przemieniając je. Święci patronowie niech Ją chronią.

Proszę o powrót do zdrowia dla Taty i brata oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny.

Proszę o zdrowie dla Jacka i potrzebne mu łaski.

Módlmy się za Monikę i Jej bliskich. Prośmy Boga, aby obdarzał ich zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Niech Jego obecność towarzyszy im w drodze do świętości, odkrywając piękno życia.