Otuleni Modlitwą

Wtorek 12 kwietnia 2016

Każda łza uczy nas jakiejś prawdy.

Ugo Foscolo


Panie Miłosierny daj nadzieję i ulgę w cierpieniu Ali i jej rodzinie w tych trudnych chwilach.

Dziękuję Ci Boże za Twoje Słowo, które napełniło mnie światłem Miłości wiecznej i niezasłużonej.

Pomódlmy się za naszą Radę Parafialną. Niech dobry Bóg obdarzy jej członków światłem swojej miłości, zdrowiem i darami Ducha Świętego, aby zawsze w sercu mieli dobro nas wszystkich.

Otulmy modlitwą naszą parafię, wspólnoty, radę parafialną, a szczególnie księdza proboszcza Mateusza, wypraszając wiele łask Bożych, światło Ducha Świętego, aby służyli dla całej parafii oraz byli oddani całym sercem i poświęceniem.

O pokój na świecie i światło Ducha Świętego dla rządzących.

Proszę o modlitwę w intencji ciężko chorego brata.

W pewnej intencji, dziękując za wrażliwość, wsparcie i pomoc.

Otulmy modlitwą Anię, prosząc Boga, aby wynagrodził Jej za dobro i pełne miłości serce. Niech Jej błogosławi i prowadzi drogami świętości.

Proszę o dobre przygotowanie do matury i pomyślny wynik egzaminu dojrzałości.

Módlmy się za Monikę i Jej bliskich. Prośmy o zdrowie dla nich i wszelkie potrzebne łaski.

Otulmy Damiana i Henryka, prosząc dla nich o zdrowie i potrzebne łaski.

Polecam Bogu Dobrą Osobę i Jej bliskich. Panie obdarz ich Twoją łaską.

Proszę w intencji Bogu wiadomej.

Proszę o wrażliwość dla personelu medycznego na potrzeby chorych i prawdziwą im służbę oraz chęć niesienia pomocy i ulgi w cierpieniu.

Proszę w intencji Jacka, o łaskę cierpliwości w osiąganiu efektów rehabilitacji. Panie Jezu miej go w swojej szczególnej opiece.