Otuleni Modlitwą

Wielka środa 23 marca 2016

Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda.

(Mt 26,21)


Otulmy modlitwą dobrą Osobę i bliskich Jej sercu, aby Bóg obdarzał ich łaskami, zdrowiem i dał rozwiązanie problemów.

Prośmy za Henryka i Damiana, o zdrowie i potrzebne łaski oraz o błogosławieństwo.

Proszę o modlitwę w pewnej intencji.

Módlmy się w intencji śp. cioci Heleny, aby Pan Bóg obdarzył ją radością życia wiecznego.

Módlmy się w intencji Panu Bogu wiadomej.

Za + Stanisława o radość życia wiecznego.

Otulmy modlitwą Księdza Mateusza, wypraszając dla Niego Boże łaski i siły potrzebne do głoszenia rekolekcji. Prośmy o mądrość Ducha Świętego podczas posługi w konfesjonale, siły i zdrowie.

Otulmy modlitwą moją bratową Teresę w dniu jej urodzin, wypraszajac wiele łask Bożych, opiekę Matki Największej i zdrowie.

Módlmy się w intencji Ani prosząc Boga, aby Jej błogosławił. Niech Jego łaska umacnia Ją i prowadzi. Niech serce wypełnia wiara, nadzieja i miłość.

Pomódlmy się za Judasza i za wszystkich, którzy nas zdradzili i fałszywie obmawiali. Panie Boże oddal od nas pokusę zdrady i fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu.

Panie Boże pozwól nam wypłynąć na głębię z Chrystusem i przyjąć w pokorze Jego dary.