Otuleni Modlitwą

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 8 maja 2016

Szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga.

List św. Pawła do Kolosan 3,1


Boże Drogi, powierzam Ci nadchodzący tydzień. Pomóż mi uregulować moje problemy administracyjne i w pracy spełnić pokładane we mnie nadzieje. Proszę Cię też za moja córkę i wszystkich nauczycieli, by umieli wychować przyszłe pokolenia w duchu poszanowania Bożych przykazań.

Proszę Cię Boże o łaskę uzdrowienia i siły dla Damiana i Henryka. Miej ich w swej wszechmocnej opiece.

Proszę w intencji Dobrej Osoby. Daj jej Panie zdrowie, siły i potrzebne łaski oraz dobrą pracę. Niech Twoje błogosławieństwo zawsze jej towarzyszy.

Proszę w pewnej intencji.

Módlmy się o życie wieczne dla zmarłego Andrzeja.

W pewnej intencji, dziękując za obecność i życzliwość oraz prosząc o Boże błogosławieństwo.

Otulam modlitwą Danusię, dziękując za Jej pomoc. Niech Maryja nieustannie oręduje za Nią u Boga i przytula Ją do swojego serca.

Proszę o siły do walki z chorobą dla Taty i Brata.

Otulmy modlitwą Anię. Prośmy Boga, aby otaczał Ją swoją miłością, błogosławił Jej i serce napełniał pokojem. Niech Jego moc umacnia Ją i dodaje sił.

Módlmy się w pewnej intencji prosząc Boga o zdrowie, potrzebne siły i błogosławieństwo.

Dziękuję Ci za te wszystkie chwile, kiedy czuję i rozumiem znaczenie słów „PANIE NIE JESTEM GODZIEN…”

Panie Boże dziękuję Ci za otrzymane łaski w minionym tygodniu, proszę o jeszcze na nadchodzący tydzień dla mojej rodziny. Miej w swojej opiece maturzystów.

Boże ześlij mi kogoś z kim chociaż od czasu do czasu będę mógł porozmawiać po Polsku! Ty dobrze wiesz, jak mi tego brakuje.