Otuleni Modlitwą

Uroczystość św. Stanisława, patrona Polski 9 maja 2016

Biada temu, kto dla rzeczy mijających jak obłoki, opuszcza wiekuiste!

Bolesław Prus


Otulmy modlitwą Damiana, wspierając go i wypraszając poprawę stanu zdrowia.

Święty Stanisławie, patronie Polski, wstawiaj się za naszą Ojczyzną i rządzącymi, aby nigdy nie brakowało im odwagi bronić praw człowieka.

Prośmy o dar uzdrowienia i umocnienia dla Damiana oraz dla Henryka. Polećmy także Bogu Służbę Zdrowia, natchnij Boże ich serca i umysły.

Wszechmogący Boże miej w czułej opiece Dobrą Osobę. Dodawaj Jej sił, zdrowia, pokoju i potrzebnych łask. Daj Jej dobrą pracę.

Proszę w pewnej intencji.

Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego syna oraz o łaskę uwolnienia go z kajdan zniewolenia.

Dziękuję Ci, Panie Boże za dobry czas spędzony z rodziną, chroń ich i obdarzaj swoimi nieskończonymi łaskami.

Otulmy modlitwą moją chrześnicę Magdalenę w dniu jej urodzin.

Otulmy modlitwą Anię, prosząc Boga, aby błogosławił Jej we wszystkich podejmowanych sprawach. Niech jego moc Jej towarzyszy i wspiera, a serce wypełnia pokojem.

Dziękuję za wszystkie Boże łaski, które dziś otrzymałam poprzez życzliwość osób, które pomogły mi rozwiązać urzędowe problemy. Panie Jezu, obdarz ich swoim błogosławieństwem.

Módlmy się w intencji pewnej rodziny. Niech Bóg obdarzy ich swoim błogosławieństwem, zdrowiem i potrzebnymi łaskami.

Proszę o łaski potrzebne Jackowi.

W pewnej intencji, o siły do pracy i służby ludziom.