fbpx
Otuleni Modlitwą

Środa 27 kwietnia 2016

Jeśli człowiek pragnie radości, nie może się gniewać.

Lew Tołstoj


Otulmy modlitwą Anię, prośmy Boga, aby strzegł Ją na wszystkich drogach, błogosławił Jej. Niech Jego moc dodaje Jej sił i wypełnia serce pokojem.

Módlmy się za nasze rodziny. Niech Boże błogosławieństwo prowadzi je drogami świętości, obdarza zdrowiem i wszelkimi łaskami.

Proszę w intencji Księdza Mateusza. Panie umacniaj Go, pomnażaj wiarę, wzmacniaj nadzieję, a serce napełniaj miłością. Niech Jego kapłańska droga będzie pełna Bożych darów.

Dziękuję Ci Panie Boże za łaski jakie otrzymujemy każdego dnia i prosimy o dalszą opiekę oraz Twoją nieustanną pomoc.

O dar uzdrowienia dla Damiana oraz o dar umiejętności dla lekarzy.

Proszę o zdrowie dla Henryka oraz o potrzebne mu łaski.

Otulmy modlitwą Dobrą Osobę oraz bliskich Jej sercu, aby Bóg obdarzał ich błogosławieństwem i obfitymi łaskami oraz zdrowiem. Daj Jej Panie łaskę dobrej pracy.

Proszę Boże w pewnej intencji, Ty wiesz.

Jezu dziękujemy Ci za wszystkie łaski. Niech nasze życie stanie się dziękczynieniem i uwielbieniem za Twoją miłość i miłosierdzie.

Proszę Cię Panie o zdrowie i Twoje światło dla pewnej rodziny. Niech Twoja dłoń dotyka ich dziś i przemienia ich serca.

Módlmy się za zmarłego Andrzeja. Niech dobry Bóg daruje mu wszystkie winy, a jego rodzinie niech da ukojenie i spokój w tej strasznej tragedii.

Proszę o opiekę Anioła Stróża i św. Krzysztofa w czasie dzisiejszej podróży.

Otulmy modlitwą Damiana, prosząc o pomyślny przebieg piątkowego zabiegu. Proszę też o pokój serca dla niego, siły oraz cierpliwość w znoszeniu swojej choroby.

Proszę o powrót do zdrowia dla Taty.