fbpx
Otuleni Modlitwą

Sobota 16 kwietnia 2016

To, kim jesteś, to Boży dar dla Ciebie, to, kim się stajesz, to twój dar dla Boga.

Hans Urs von Balthasar


Otulmy naszą modlitwą dzisiejszego Jubilata, Księdza Andrzeja, wypraszając dla Niego umocnienie Ducha Świętego w Jego drodze do świętości, pokój w sercu wynikający z celu ziemskiej wędrówki oraz siły i zdrowie potrzebne do jej pokonania.

Proszę Cię Boże za Damiana i Henryka, udziel im zdrowia i błogosławieństwa. Ich lekarzom daj dar umiejętności i roztropności.

Otulmy Dobrą Osobę i Jej bliskich, wypraszając potrzebne łaski, zdrowie i dobrą pracę.

Proszę w pewnej intencji.

Dziękujmy Panu Bogu za dary jakie otrzymujemy i dzielimy się z potrzebującymi.

Proszę o łaskę zdrowia dla mojego brata oraz o siły do przetrwania trudnych chwil. Niech Duch Święty go umacnia, a Maryja przytula do swego serca.

Proszę o pokój, zgodę w mojej rodzinie oraz głęboką wrażliwość na potrzeby drugich.

Módlmy się w intencji Ani, prosząc Boga o opiekę, błogosławieństwo, potrzebne siły i wszelkie łaski. Niech Jej serce wypełnia wiarą, nadzieją i miłością. Niech usuwa wszelki lęk i obdarza pokojem.

Otulmy modlitwą pewną rodzinę. Prośmy o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski. Niech Jezus Dobry Pasterz im błogosławi.

Proszę o zdrowie dla Jacka, Boże błogosławieństwo.