Otuleni Modlitwą

Sobota w Oktawie Wielkanocy 2 kwietnia 2016

Święty Janie Pawle II, Sługo Miłosierdzia, módl się za nami.


Za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, proszę o Boże Miłosierdzie dla ciężko chorego Damiana.

Proszę o bezpieczną podróż i opiekę Anioła Stróża oraz św. Krzysztofa.

Proszę w intencji Dobrej Osoby i bliskich Jej sercu. Obdarzaj ich Boże potrzebnymi łaskami, zdrowiem oraz aby rozwiązały się pomyślnie problemy z pracą.

Proszę o łaskę powrotu do zdrowia dla Jacka oraz aby spotykał na swojej drodze apostołów miłosierdzia, którzy wesprą go w trudnościach.

Za Damiana i Henryka o łaskę zdrowia i siły oraz mądrość dla lekarzy.

Za przyczyną św. Jana Pawła II prośmy, aby Jezus Miłosierny otoczył nasze rodziny, parafię, księdza Mateusza swoim płaszczem i miał nas w swojej opiece.

Otulmy modlitwą Krysię i  Jana, prośmy o zdrowie i Boże Miłosierdzie.

W intencjach naszych rodzin prośmy przez wstawiennictwo M.B Królowej Różańca Świętego.

Polecajmy wszystkie sprawy parafialne naszemu Ojcu w niebie.

Otulmy modlitwą dusze oziębłe. Zanurz je Boże w miłosierdziu swoim i daj im swoje zbawienie.

Proszę Cię Boże o łaskę uzdrowienia ciała i duszy dla pewnej Osoby. Otul Ją Boże swoim płaszczem, ulecz zranienia i obdarz miłością.

Pomódlmy się za wszystkie Wspólnoty Modlitewne w naszej parafii. Niech dobry Bóg obdarzy je światłem miłości, pokoju i wszelkimi łaskami.

Panie Boże pomóż nam korzystać z talentów, którymi nas obdarzyłeś na chwałę Bogu i ludziom.

W pewnej intencji, dziękując za doświadczanie Bożej Miłości i Jego Miłosierdzia poprzez troskę o mnie.

Módlmy się za Monikę i Jej bliskich. Prośmy o Boże błogosławieństwo i potrzebne zdrowie.

Otulmy modlitwą Anię. Prośmy dobrego Boga przez wstawiennictwo Jana Pawła II o wszelkie potrzebne łaski. Niech Bóg Jej błogosławi i prowadzi drogami radości. Serce niech wypełnia nadzieją i pokojem.