Otuleni Modlitwą

Wielki poniedziałek 21 marca 2016

Witaj nasz Królu i Zbawicielu, Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.


Panie spraw, aby Wielki Tydzień był dla nas czasem wyciszenia, przemiany i zrozumienia tych ważnych wydarzeń.

Proszę w intencji syna, aby Anioł Stróż strzegł go w podróży, a Duch Święty napełnił mądrością, by mógł wypełnić powierzone mu zadanie.

Pomódlmy się w intencji ks. Mateusza, aby Duch Święty napełniał Go swoją mocą, a Pan Bóg błogosławił.

Otulmy modlitwą młodzież całego świata przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży, organizatorów, wolontariuszy oraz rodziny, które będą gościć młodzież w swoich domach.

Proszę w intencjach tych wszystkich, których skrzywdziliśmy i tych, którzy skrzywdzili nas. Naucz nas przyznawać się do winy i wynagradzać krzywdy.

Proszę o siły i bezpieczny powrót do domu.

Otulmy modlitwą Anię. Prośmy Boga, aby Ją umacniał swoją łaską, błogosławił w codziennych sprawach. Niech Jego miłosierdzie prowadzi Ją drogami świętości. Serce wypełnia radością i nadzieją.

Otulmy dobrą Osobę i Jej bliskich, polecając ich Bożej opiece, prosząc o zdrowie, łaski oraz o dobre rozwiązanie kłopotów.

Prośmy w intencji Henryka i Damiana, wypraszając łaskę zdrowia, potrzebnych sił i błogosławieństwo.

Proszę Cie Boże w pewnej intencji, wysłuchaj mojego wołania.

Módlmy się za Monikę i Jej bliskich. Prośmy Boga Ojca, aby obdarzał ich zdrowiem i potrzebnymi łaskami.