Otuleni Modlitwą

Poniedziałek 11 kwietnia 2016

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

(Mt 4,4b)


Proszę o modlitwę w pewnej intencji.

Otulmy modlitwą pewne osoby, wypraszając dla nich wiele łask Bożych, miłość i zgodę.

W intencji mojej rodziny o błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Proszę w intencji Dobrej Osoby i Jej bliskich, o zdrowie, siły i potrzebne łaski.

Polećmy Bożej Opatrzności Damiana i Henryka, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo.

Boże proszę Cię w intencji o której wiesz.

Dziękuję za możliwość pogłębiania swojej wiedzy i refleksję o wierze oraz za wspólnotową modlitwę dzięki naszej stronie parafialnej. Panie Jezu, błogosław Księdzu Mateuszowi za stworzenie tej przestrzeni i troskę o nią. Chwała Panu!

Proszę o zdrowie dla chorych w mojej rodzinie.

Otulmy modlitwą Anię, prosząc Boga, aby Jej błogosławił, prowadził drogą światła i w serce wlewał nadzieję zmartwychwstania.

Módlmy się za Monikę i Jej bliskich. Niech Bóg w swoim miłosierdziu obdarzy ich zdrowiem i potrzebnymi łaskami.