Otuleni Modlitwą

Piątek 04 marca 2016

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym. 

(Łk 21,36)


Panie Boże pomóż mojemu synowi wyjść  z nałogu.

Módlmy się za zmarłych, aby Jezus Miłosierny obdarzył ich radością życia wiecznego.

Panie Jezu pomóż nam, abyśmy potrafili przebaczyć sobie i innym.

Otulmy modlitwą Monikę i Jej bliskich. Prośmy Boga, aby udzielał im wszelkich potrzebnych łask, obdarzał zdrowiem i błogosławił. Niech ma ich nieustannie w swojej opiece.

Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących. Prośmy Boga, aby był dla nich oparciem i źródłem nadziei.

Dziękuję Panie Boże za Anię i Jej kochające serce. Proszę obdarz Ją swoją miłością, prowadź Twoimi drogami. Niech zawsze czuje bliskość serca, które Ją kocha.

Otulmy modlitwą wszystkich, którzy się źle mają niech w Sercu Jezusa szukają schronienia i pomocy.

Jezu Miłosierny obdarz nasze rodziny potrzebną Twoją opieką i wlej w nasze serca pokój i nową nadzieję.

Matko Bolesna ucz nas jak podążać w życiu za Twoim Synem, abyśmy każdego dnia wypełniali Jego wolę i coraz bardziej stawali się dziećmi naszego Ojca.

Proszę w intencji pewnej Osoby i jej bliskich o łaski im potrzebne, zdrowie, siły i błogosławieństwo.

Otulmy modlitwa Henryka i Damiana, prosząc o łaskę zdrowia, błogosławieństwo i madrość dla prowadzacych terapię.

Proszę goraco w pewnej intencji, o rychłe jej wypełnienie.

Dziękuję za Księdza Mateusza i Jego obecność wśród nas. Błogosław i umacniaj Go Panie Boże na drodze do świętości.

Proszę o powrót do zdrowia mojego Taty i brata.

Proszę o zdrowie i Bożą opiekę dla Jacka.

Otulmy modlitwą Księdza Jana, wypraszając dla niego siły, nadzieję i łaskę powrotu do zdrowia.

Abyśmy zawsze mieli siłę powstawać.

Panie Boże pomóż nam zawsze powstawać z naszych upadków. Daj nam łaskę nawrócenia, abyśmy nie trwali w grzechach.