Otuleni Modlitwą

Piątek 29 kwietnia 2016

Moja miłość was stworzyła i moja miłość was zachowuje.

Pan Jezus do św. Katarzyny Sieneńskiej


Otulmy modlitwą Damiana, prosząc o pomyślny przebieg dzisiejszego zabiegu. Prośmy o siły dla niego i pokój serca. Prośmy też o mądrość lekarzy i trafność ich decyzji. Jezu, ufam Tobie!

Proszę o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Módlmy się w intencji córki SM Katarzyny w dniu jej imienin, prosząc dla niej o wiele łask Bożych, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej.

Proszę o światło Ducha Świętego i dar mądrości dla mojej Mamy oraz miłość w sercu.

Proszę o radość życia wiecznego dla brata.

Pamiętajmy w swojej modlitwie o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Wspieraj nas Święty Maksymilianie Kolbe w zachowaniu pamięci o nich i wypraszaj im zbawienie.

O dar uzdrowienia dla Damiana oraz o mądrość dla lekarzy.

Proszę o zdrowie dla Henryka oraz o potrzebne łaski.

Otulmy Dobrą Osobę oraz bliskich Jej sercu, aby Bóg obdarzał ich błogosławieństwem i obfitymi łaskami oraz zdrowiem. Daj Panie także łaskę dobrej pracy.

W pewnej intencji.

Módlmy się za duchowieństwo, które zostało zamordowane w czasie wojny prosząc, aby Jezus Miłosierny obdarzył ich radością życia wiecznego.

Otulmy modlitwą Anię, prosząc miłosiernego Boga o błogosławieństwo. Niech Jego łaska umacnia Jej wiarę i nadzieję. Serce niech wypełnia Boży pokój.

Módlmy się w pewnej intencji, prosząc Boga o łaskę zdrowia oraz o potrzebne siły i Boże błogosławieństwo.

Otulmy modlitwą Księdza Mateusza, dziękując za Jego pomoc. Niech Pan Bóg stokroć wynagrodzi Mu okazywaną życzliwość i wsparcie.

Dziękuję za dobry przebieg operacji oraz za wsparcie modlitewne wszystkim Osobom, które w szczególny sposób otulały nas dziś swoją modlitwą, proszę o spokojną noc. Panie Jezu obdarzaj swoimi łaskami Wspólnotę Otuleni Modlitwą.

Proszę o zgodę i wzajemną życzliwość w mojej rodzinie.

W intencji Jacka, o powrót do zdrowia i potrzebne łaski.

O zgodę, pokój i wspólnotę dzialania dla wszystkich tych, którzy mają w sercach i umysłach wpisane Boże przykazania i je zachowują.