Otuleni Modlitwą

Piątek 19 lutego 2016

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. (Ez 33,11)

 A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć. Antoine de Saint-Exupéry

Dlaczego Pan Jezus zgodził się na upadek? Czemu dał się wbić w ziemię? Zgodził się być przygniecionym ciężkim krzyżem? – mówi ks. Jan Kaczkowski.

 Czy Pan Jezus był słabeuszem?


Módlmy się za zatwardziałych grzeszników. Niech Jezus Miłosierny otuli ich swoim płaszczem, aby nawrócili się i uwierzyli w jego moc.

Proszę o modlitwę o w intencji mojego Taty.

Módlmy się o pokój i miłość w naszych sercach oraz w sercach innych ludzi, a także pełne miłości spojrzenie na bliźniego.

O nawrócenie dla mojego brata i siłę do wytrwania w postanowieniach.

Proszę o zdrowie dla Księdza Mateusza i opiekę Anioła Stróża, a także o mądrość Ducha Świętego podczas głoszenia dzisiejszego Kazania Pasyjnego.

Panie Jezu, udziel chwały zmartwychwstania mojemu zmarłemu dziadkowi śp. Piotrowi.

Naucz mnie przeżywać swoje cierpienia w zjednoczeniu z Twoją męką.

Otulmy modlitwą wszystkich cierpiących i konających oraz zmarłych, prosząc o dar miłosierdzia Bożego dla nich i ich rodzin.

W pewnej intencji.

Proszę o siły i zdrowie dla Damiana oraz o Boże błogosławieństwo dla jego rodziny.

Polećmy Panu Bogu Jacka, prosząc dla niego o łaskę powrotu do zdrowia.

O zdrowie, siły i opiekę Bożą oraz o wytrwałość w chorobie dla Ewy, Damiana, Henryka, Krysi i Krystiana oraz za osoby, które się nimi opiekują w domu, szpitalu.

Proszę o zdrowie dla Pani Bogumiły i wszelkie potrzebne łaski.

Otoczmy modlitwą Katarzynę, prosząc dla niej o nadzieję i powrót do upragnionego zdrowia.

Proszę o dobry wybór dalszej drogi zawodowej i pomoc Ducha Świętego w podjęciu decyzji.

Za chorego Władysława.

Za mężczyznę, który jest ciężko chory. Przyjdź Jezu z łaską uzdrowienia.

Bądź uwielbiony Panie za dobre wyniki badania!

Proszę o powrót do zdrowia. Jezu ufam Tobie.

Módlmy się za Monikę, prośmy, aby miłosierny Bóg obdarzał Ją i jej bliskich dobrym zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Pomódlmy się za Krystynę ciężko chorą i Grażynę z Rodziną o wyzwolenie z nałogu.

Otulmy modlitwą Anię, prosząc, by Bóg w Jej serce wlewał nadzieję i dodawał sił w pokonywaniu codziennych trudności. Niech Jej serce zawsze w Bogu odnajduje pokój i radość.

Prośmy Jezusa Miłosiernego o pokorne serca. Odrzućmy złość i nasz egoizm. Nie „zabijajmy” słowem.