fbpx
Otuleni Modlitwą

Piątek 18 marca 2016

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał.

(Ps 18,2-7)

Przeżyj z Jezusem Chrystusem ostatnie 12 godzin przed Ukrzyżowaniem…


Proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia mojego Taty i brata oraz o Boże błogosławieństwo i łaski dla całej naszej rodziny, a także bliskich naszemu sercu.

Proszę o pomyślne zakończenie ważnej dla mnie sprawy.

Panie Boże dopomóż dobrze przeżyć Wielki Tydzień.

Gorąco proszę w intencji dobrej Osoby i Jej bliskich, o potrzebne łaski, zdrowie i pomyślne rozwiązanie problemów z pracą.

Otulmy modlitwą Henryka i Damiana, prosząc o zdrowie i potrzebne dary.

Błagam w pewnej intencji, wysłuchaj mnie Boże.

Otulmy modlitwą Księdza Mateusza, wypraszając dla Niego siły i zdrowie do sprostania przedświątecznej posłudze duszpasterskiej oraz o strumień światła Ducha Świętego podczas głoszenia kazań.

Otulmy modlitwą Anię i jej bliskich. Prośmy dla nich o potrzebne siły, o Bożą opiekę i błogosławieństwo. Niech Bóg prowadzi ich drogami świętości, a serca wypełnia nadzieją i radością.

Módlmy się o życie wieczne dla zmarłych, zwłaszcza dla dusz w czyśćcu cierpiących. Módlmy się o radość wieczną dla wujka Michała.

O światło Ducha Świętego w podjęciu ważnej decyzji. Niech Bóg wskaże mi drogę.

Módlmy się za młodzież z naszej scholi. Niech znajdą w sobie chęć i siłę do jak najlepszego przygotowania się do przeżywania Triduum Paschalnego i swoją posługą pomogą nam jeszcze lepiej przeżyć ten czas.

Otulmy modlitwą mojego brata. Niech podejmuje w życiu jak najlepsze decyzje. Módlmy się dla niego o nawrócenie.

Proszę o zdrowie dla Jacka i potrzebne mu łaski na drodze do świętości.

Panie Boże proszę Cię o zdrowie dla mojego Męża i cierpliwość w znoszeniu choroby dla Niego i bliskich.