fbpx
Otuleni Modlitwą

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 27 marca 2016

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy


Módlmy się za wszystkich, którzy w tych dniach świątecznych będą nawiedzać swoje rodziny i bliskich. Niech Bóg ma ich w swojej opiece, towarzyszy im, a spotkania wypełnia radość Zmartwychwstania.

Chrystus Zmartwychwstał Alleluja! Głośmy tę radosną nowinę całemu światu. Cieszmy się i radujmy z tej Boskiej chwały.

Proszę w intencji dobrej Osoby i Jej bliskich o łaski i błogosławieństwo oraz o rozwiązanie kłopotów.

Polecam Ci Panie Henryka i Damiana. Błogosław im i obdarz zdrowiem.

Proszę Cię Panie w pewnej intencji.

Dziękuję za piękne Święta Zmartwychwstania! Bądź uwielbiony Panie i błogosław wszystkim, którzy przyczynili się do tego swoją serdecznością, radością i modlitwą.

W ten szczególny dzień otulmy modlitwą Anię, prosząc, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał Ją potrzebnymi łaskami, a w serce wlewał pokój j nadzieję.

Proszę o zdrowie dla Jacka i błogosławieństwo Chrystusa, który daje nadzieję.

Dziękuję Ci Panie za przeżyty czas Triduum Paschalnego i Świat Wielkanocnych, za czas adoracji, modlitwy, śpiewu oraz słowa kierowane do nas przez ks. Mateusza.

Módlmy się w intencji Moniki i Jej bliskich. Niech Bóg, który przez Zmartwychwstanie swego Syna objawił swoją moc i miłość, obdarza ich zdrowiem i błogosławieństwem.

Proszę o Bożą radość i pokój w mojej rodzinie.