fbpx
Otuleni Modlitwą

Niedziela 5 czerwca 2016

O człowieku nie wolno wątpić, póki żyje.

Henryk Sienkiewicz


Otulmy naszą modlitwą mojego brata Damiana, który wypłynął dziś w najpiękniejszy, choć ostatni, rejs swojego ziemskiego życia. Prośmy, aby ramiona Miłosiernego Jezusa stały się Jego wiecznym Portem. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali Go swoją modlitwą, pomocą i obecnością w chwilach choroby. Za tych, którzy sprawili, nawet poprzez małe gesty dobroci, że Jego cierpienie było łagodniejsze, a walka o zdrowie, a zarazem o życie wieczne, bardziej zacięta. Panie Boże obdarz ich swoim błogosławieństwem i Miłością.

O opiekę św. Krzysztofa i Aniołów Stróżów dla podróżujących.

Otulmy modlitwą wszystkich strapionych… Wszystkich, których serca toną w smutku i bólu… Wszystkich, którzy potrzebują Panie Twego pocieszenia i przytulenia do serca…

Otulmy modlitwą Anię, prośmy, aby Bóg Jej błogosławił. Niech Jego moc umacnia Ją, wspiera i prowadzi drogami świętości.

Uwielbiam Cię Boże i dziękuję za otrzymane łaski, choć zupełnie na nie nie zasługuję.

Proszę o nawrócenie syna i wybór dobrej drogi życiowej.

Módlmy się o radość życia wiecznego dla Damiana, niech Bóg przyjmie go do swojego domu.

Módlmy się za Monikę i całą Jej rodzinę. Niech w Bogu odnajdują ukojenie, pokój serca i źródło nadziei.

Do Jezusa Miłosiernego o zdrowie, wiarę i nadzieję dla Ali.

Dziękuję Ci Panie za łaski, otrzymywane każdego dnia. Błogosław nam i miej w swojej opiece.