Otuleni Modlitwą

Niedziela 21 lutego 2016

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
(Łk 9, 28b)


Proszę o zdrowie dla Taty i wszelkie potrzebne łaski oraz o mądrość dla lekarzy prowadzących.

Módlmy się o pokój na świecie.

Módlmy się za mojego brata, o nawrócenie, siłę do trwania w postanowieniach i mądrość w podejmowaniu decyzji.

Proszę w intencji pewnej Osoby i jej bliskich, o potrzebne błogosławieństwo, siły, zdrowie, cierpliwość wytrwałą i łaski.

W intencji Henryka i Damiana, proszę o potrzebne im łaski, a szczególnie o łaskę zdrowia i cierpliwość.

W pewnej intencji, gorąco proszę Panie nie zwlekaj.

Otulmy modlitwą Monikę, prośmy Boga, aby obdarzył Ją i jej bliskich zdrowiem i potrzebnymi łaskami.

Módlmy się za Anię, niech Bóg pełen miłosierdzia roztoczy nad nią swoją opiekę, niech Jej błogosławi i prowadzi drogami świętości i radości.

Dziękujmy Dobremu Ojcu w niebie za wszelkie łaski jakie nam udziela każdego dnia oraz prośmy o dalszą opiekę i pomoc w codziennych trudach.

Panie dziękuję Ci za łaski otrzymywane każdego dnia, proszę o pomoc w nadchodzącym tygodniu. Obdarz naszą rodzinę zdrowiem, błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Spraw, aby nie zabrakło nam miłości i wyrozumiałości.

Pomódlmy się za misjonarzy i misjonarki. Niech Jezus Miłosierny towarzyszy im w trudnej drodze głoszenia Ewangelii.

Módlmy się za misjonarzy, prosząc dla nich o wiele łask Bożych i opiekę Matki Najświętszej w pracy misyjnej.

Dziękuję Bogu i ludziom za film „Wielka Cisza”. Módlmy się, aby w naszym zabieganym świecie znalazł się czas na ciszę i pokorę wobec Stwórcy.