Otuleni Modlitwą

Niedziela 14 lutego 2016

Święty Walenty. Biskup zakochanych

Święto zakochanych obchodzone 14 lutego, niesłusznie bywa stawiane w jednym rzędzie z Halloween, jako kolejny eksportowany produkt kultury anglosaskiej. Poznajcie historię św. Walentego i Walentynek… 

Śpieszmy się kochać ludzi …Miłość to wybór drogi Miłości i wierność wyborowi…


Dziękuję za dar Miłości, który przemienia moje życie.

Otulmy modlitwą dziś Anię, niech w Jej sercu zawsze gości miłość, niech otwiera ją na radość i pozwala pięknie przeżywać każdy dzień.

Módlmy się za wszystkich zakochanych, niech ich miłość wspiera się zawsze na miłości Boga.

Prośmy za nas wszystkich, abyśmy dziś, ale też każdego dnia troszczyli się i modlili o wzajemną miłość, miłość wyrażaną w drobnych gestach pełnych czułości i życzliwości.

Proszę w intencji pewnej drogiej mi Osoby i jej bliskich, o potrzebne błogosławieństwo, siły, zdrowie i łaski.

Módlmy się o pokój i miłość w naszych sercach. Niech one przemieniają nasze codzienne życie i czynią je piękniejszym.

Pomódlmy się za wszystkich bliskich naszemu sercu, aby Jezus Miłosierny napełnił Ich miłością do Boga i drugiego człowieka.

Otulmy modlitwą księży Tomasza i Mateusza, którzy dają nam wskazówki jak kochać Boga i drugiego człowieka.

Otulmy modlitwą mojego brata, niech Bóg błogosławi mu w mądrym życiu, podejmowaniu właściwych decyzji i niech poprowadzi go ku nawróceniu.

W intencji Henryka i Damiana, proszę o potrzebne im łaski, a szczególnie o łaskę zdrowia i cierpliwość.

W pewnej intencji, proszę Cię Panie nie zwlekaj.

Za pewnego bardzo chorego mężczyznę, przyjdź Panie z uleczeniem.

Za bardzo chorego Władysława, przyjdź Jezu i dodaj łaski i siły choremu i jego rodzinie.

Za Izabelę o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego.

Prośmy o zdrowie dla Księdza Mateusza.

Dziękuję Ci Panie Boże za pięknie przeżytą Mszę Świętą oraz za kapłanów, którzy przewodniczyli Eucharystii.

Proszę o zgodę, radość i miłość w mojej Rodzinie.

Módlmy się Kościół Chrystusowy, szczególnie w Meksyku, aby posługa Papieża Franciszka wydawała obfite owoce nawrócenia i przylgnięcia do Chrystusa.