Otuleni Modlitwą

Maj 2018

Proszę o znalezienie dobrej pracy.

Dziękuję Ci Panie za wszystkie dary i błogosławieństwa. Dziękuję całym sercem. I proszę Cię dalej zajmij się nami Panie.

Duchu Święty napełnij swoim światłem diakonów, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu.

O radość nieba dla taty Stanisława w dniu urodzin.

Panie Boże okaż mi proszę swoje miłosierdzie i naucz mnie okazywać miłosierdzie innym.

Święty Janie Pawle ll oreduj za nami i za naszą Ojczyzną.

Polecam Bogu posługę Księdza Mateusza w naszej Diecezji, prosząc dla niego o dary Ducha Świętego w posłudze duszpasterskiej, a w szczególny sposób do pełnienia powierzonych mu nowych funkcji.

Módlmy się za kapłanów, a szczególnie polecam księdza Mateusza. Niech dobry Bóg obdarza ich swoim błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Proszę o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia.

Święty Andrzeju Bobola, patronie dnia dzisiejszego, wstawiaj się i oręduj za naszą Ojczyzną.

Proszę o bezpieczną podróż i dobre rokowania w chorobie.

O radość nieba dla Zosi w dniu Imienin.

Proszę o rozeznanie swojej drogi zawodowej i o znalezienie dobrej pracy.

Proszę o modlitwę za mnie w intencji znanej Bożemu Miłosierdziu.

Proszę o zdrowie dla Taty, potrzebne mu łaski w trudnych chwilach choroby oraz o Boże błogosławieństwo.

Polecam w modlitwie pewną osobę. Jezu Ty się tym zajmij.

O zdrowie w pewnej intencji.

Duchu Święty, oświecaj mnie przy wyborze pracy zawodowej i wskaż właściwą dla mnie drogę.

O dobre wyniki badań kontrolnych.

Panie Jezu proszę o pomoc. Jezu ufam Tobie.

Proszę o zdrowie dla rodziców, zgodę i miłość w rodzinie.

Matko polecam Ci moją rodzinę. Prowadź nas i wstawiaj się za nami u Twojego Syna.

Jezu Miłosierny spraw, aby wszyscy, którzy błądzą odnaleźli prawdziwe oblicze Boga i wrócili do Twojego Kościoła. Jezu ufam Tobie.

Otulmy modlitwą małego Stasia oraz jego rodziców i dziadków. Jezu obdarz ich wszystkich potrzebnymi darami, a szczególnie zdrowiem i cierpliwością w znoszonych obecnie chorobach.

Otulam swoją modlitwą Adasia, aby mocą Bożą wzrastał jego rozwój duchowy oraz aby doświadczał radości płynącej ze swojego działania.

Polecam w modlitwie księdza Ignaca Czadera w 30 rocznicę święceń kapłańskich, aby dobry Bóg obdarzał go swoimi łaskami, a Maryja Matka Kapłanów otaczała swoim płaszczem.

Panie Jezu zmiłuj się nade mną i uchroń mnie przed pychą i brakiem pokory, pobłogosław moim planom.

Proszę o radość wieczną dla † Jana w dniu urodzin.

Proszę Cię Jezu o milosierdzie i miłość oraz radość dla ks. Mateusza. Wzmacniaj go nieustannie w służbie Bogu i ludziom. Matko z Fatimy wstawiaj się za nami i za naszą wspólnotą parafialną. Duchu Święty rozpal ogień w nas. Jezu ufam Tobie.

Jezu, który wszystko najlepiej wiesz i widzisz czego nam potrzeba. Proszę Cię o miłosierdzie dla Moniki i Benjamina. Obdarz ich zdrowiem i Twoją miłość zlewaj obficie na nich i ich rodziny.

Otulmy modlitwą Agnieszkę. Jezu Ty się tym zajmij.

Jezu Miłosierny otaczaj swoja miłością wszystkich braci, których spotykamy na naszej ścieżce życia. Niech Jezus będzie ich Panem i Królem. Bądź uwielbiony Jezu w każdym napotkanym człowieku.

Jezu Ty się tym zajmij.

Matko Najświętsza proszę wyproś mi u swego Syna łaskę zdrowia dla moich córek, ich rodzin oraz dla mnie i męża. Jezu ufam Tobie!

Proszę o modlitwę za mnie, o znalezienie właściwej drogi i sensu życia. Panie miej mnie w swej opiece.

Otoczmy modlitwą Maturzystów, aby z pomocą Ducha Świętego rozpoznawali swoje powołanie oraz kierowali się Jego światłem przy wyborze kierunku studiów. Szczególnie polecajmy w modlitwie młodzież z Lesznej.

O światło Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla księdza Mateusza.

W pewnej intencji – proszę o zdrowie i wytrwanie w dobrym postępowaniu.

Matko rozwiąż węzeł braku mowy u mojego 5-cio letniego synka Bartosza.

Panie dziękuję za wszystko dobro otrzymane z Twoich rąk. Proszę Cię bardzo o dalsze łaski i błogosławieństwo dla całej rodziny.

Dziękuję za pomyślny przebieg dzisiejszego badania. Proszę o szczęśliwe zakończenie sprawy.

O nawrócenie i zakochanie się w Bogu dla mnie. Bóg zapłać.

Święty Stanisławie, patronie dnia dzisiejszego, wstawiaj się za naszą Ojczyzną.

Otoczmy modlitwą kleryków, którzy jutro przyjmą święcenia diakonatu. Matko Najświętsza i wszyscy święci orędujcie za nimi.

Panie Jezu, pamiętaj o †Damianie, który zasnął z nadzieją zmartwychwstania.

Maryjo rozwiązująca węzły, proszę o łaskę uzdrowienia wnuka Mateusza.

Otoczmy modlitwą dzieci z naszej parafii, które jutro przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc.

Duchu Święty ześlij swe łaski dla wszystkich młodych, którzy rozpoczęli egzaminy maturalne, a w szczególności dla Nikoli, Klaudi, Laury, Szymona i Wojtka. Matko Najświętsza otocz ich matczyną cierpliwością i spokojem.

Matko Najświętsza wybłagaj u swego Syna łaskę zdrowia dla moich córek i ich rodzin, dla mnie i mojego męża. Jezu ufam Tobie!

Matko Przenajświętsza proszę o zdrowie i pracę dla córki. O opamiętanie i wyjście z alkoholizmu dla zięcia. Jezu ufam Tobie!

O światło Duch Świętego dla maturzystów.

Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej prośmy za kapłanów, a szczególnie polecam księdza Mateusza, prosząc o siły do pracy na niwie.

Otoczmy modlitwą kapłanów, a szczególnie polecam księdza Mateusza prosząc o światło Ducha Świetego i wiele łask Bożych. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Proszę o modlitwę, by na mojej drodze stanął mężczyzna, z którym mogłabym założyć rodzinę i byśmy oboje tego pragnęli.

O opiekę, Bożą pomoc dla pielgrzymów udających się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Maryjo Matko Najukochańsza wyzwól mnie z alkoholizmu.

O światło Ducha Świetego dla alumnów, którzy przygotowują się i przyjmą święcenia diakonatu w Bazylice Hałcnowskiej.