fbpx
Otuleni Modlitwą

Luty 2019

W Dniu Urodzin polecam Bożej opiece Łukasza, prosząc o Boże błogosławieństwo dla niego i zachowanie od wszelkiego zła.

Otulmy modlitwą maleńką Lilię chorą na białaczkę, prosząc o zdrowie dla niej i siły dla całej jej rodziny. Boże błagam Cię o cud, ulecz to maleństwo.

O opiekę, Bożą pomoc i wszelkie potrzebne łaski dla księdza Mateusza. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

W pewnej intencji, proszę o bezpieczną podróż i szczęśliwy powrót do domu.

O dary Ducha Świętego dla dzieci, zwłaszcza córki w czasie konkursu.

Polecam w modlitwie Andrzeja. Matko Najświętsza otaczaj go swoim płaszczem i miej w opiece.

Matko Przenajświętsza proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i całej mojej rodziny. Proszę o wysłuchanie moich próśb w modlitwie pompejańskiej. Jezu ufam Tobie!

O uzdrowienie mojego chorego na raka dziecka.

Panie Boże pobłogosław mojej pracy i chroń mnie przed nienawiścią.

O powrót do zdrowia i miłość w rodzinie.

Proszę o bezpieczną podróż.

Panie proszę o siły fizyczne i duchowe w pracy.

W Dniu Urodzin otoczmy modlitwą Marię, dziękując za świadectwo wiary i prosząc o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.

Proszę o zdrowie dla taty oraz o Boże błogosławieństwo dla całej naszej rodziny.

W pewnej intencji, o umocnienie w wierze.

Otulmy modlitwą wszystkich kapłanów, szczególnie ks. Mateusza, prosząc o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla niego. Prośmy o nowe powołania do służby w Kościele.

W pewnej intencji.

Panie Boże dziękujemy za dar kapłaństwa księdza Mateusza. Miej go w swojej opiece i obdarzaj wszelkimi łaskami. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

O zdrowie dla mojego brata, mojej mamy i dla mnie, o pomoc w złej sytuacji finansowej i egzystencjalnych problemach.

Chwal duszo moja Pana, uwielbiaj Go za wszelkie łaski.

W dniu pogrzebu Henryka, proszę dla niego o radość życia wiecznego i Boże miłosierdzie.

Panie, ześlij nam swojego Ducha Świętego.

Panie Jezu, obdarz swoją miłością bliską mi osobę i miej ją w swojej opiece.

Otulamy modlitwą Anię. Niech Bóg da jej zdrowie, potrzebne siły i swoje błogosławieństwo.

W pewnej intencji, proszę Cię Panie Jezu o zdrowie i siły do pracy.

Proszę o zgodę i życzliwość w rodzinie, o odwrócenie od zła i egoizmu.

Panie proszę Cię o mądrość, siłę, cierpliwość i wytrwanie.

Panie Boże proszę Cię o pomoc w wiadomej sprawie.

Panie Boże pobłogosław mnie w tym tygodniu.

Proszę o zdrowie i bezpieczny powrót do domu.

Ześlij swojego Ducha na nas Panie i odmień oblicze naszego życia.

Proszę o zdrowie, pokój i miłość w mojej rodzinie. Św. Szarbelu, módl się za nami.

O zdrowie dla mojej mamy i dla mnie, o Boże błogosławieństwo dla naszej rodziny i o dary Ducha Świętego.

O pomoc w złej sytuacji finansowej i egzystencjalnych problemach.

O szczęśliwą podróż i opiekę Anioła Stróża.

Proszę o łaskę powrotu do zdrowia mojego brata.

Jezu, Ty się tym zajmij.

Wiem, że jestem grzesznikiem, ale proszę o Twoje miłosierdzie.

Proszę o zdrowie dla najbliższych i dla siebie.

O zgodę i miłość w rodzinie. Św. Walenty, módl się za nami.

Otulmy modlitwą kapłanów. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Proszę o zgodę i miłość pomiędzy moimi rodzicami. Obdarz ich również zdrowiem i wszelkimi łaskami.

Panie Boże proszę o pomoc dla syna, Duchu Święty ześlij na niego wszelkie łaski.

Jezu proszę o miłość i pokój w rodzinie.

O zdrowie dla mamy Rafała.

Proszę o zdrowie i spokojną noc dla Adasia. Św. Szarbelu, módl się za nami.

Panie Boże wybacz mi moją pychę i okaż mi swoje miłosierdzie. Ześlij mi łaskę prawdziwej miłości.

Za osoby chore i konające oraz osoby, które opiekują się chorymi. Jezu Ty się nimi zajmij.

Kochany Jezu, proszę Cię o zdrowie duszy i ciała dla mnie, dla Franciszka, Ireny, Andrzeja oraz o nawrócenie grzeszników w naszym otoczeniu i rodzinach.

Panie Jezu, proszę Cię o zdrowie dla dziecka z naszej wspólnoty.

Otoczmy modlitwą chorych, cierpiących, a szczególnie naszych parafian, aby krzyż choroby znosili cierpliwie. Prośmy też o siły i cierpliwość dla tych, którzy opiekują się chorymi.

Proszę za ciężko chorą Irenę, aby odzyskała zdrowie i sprawność fizyczną po wypadku. Św. Szarbelu, módl się za nami.

Za naszą rodzinę, aby była silna Bogiem. Proszę o miłość, pokój, jedność i zgodę w naszych sercach.

Jezu proszę Cię o zdrowie dla małego Mateusza i o siły dla jego rodziców w walce z chorobą. Jezu, ufam Tobie.

Otulamy modlitwą Anię, prosząc Boga o błogosławieństwo dla niej, potrzebne siły i zdrowie.

O łaskę zdrowia dla mojej siostry Ewy.

Proszę o szczególne błogosławieństwo dla wszystkich osób, które troszczą się o mnie i pomagają mi w trudnych chwilach choroby, samotności i braku pracy.

Proszę o powrót do zdrowia dla Adasia.

Dziękuję Ci Jezu za wyproszone łaski za wstawiennictwem Maryi. Proszę o dalsze łaski, o które modlę się różańcem św. Jezu, Ty się tym zajmij! Ufam Tobie!

Otoczmy modlitwą kapłanów, dziękując za dar kapłaństwa, za posługę w parafiach, a szczególnie polecam księdza Mateusza. Prośmy o święte i liczne powołania do tej służby.

Proszę o Bożą ochronę przed duchowymi zagrożeniami dla mnie i moich dzieci: Michała, Beaty i Karola.

O siły i Bożą opiekę dla Adasia.

Za Irenę, która uległa poważnemu wypadkowi.

Proszę o opiekę dla męża w dniu Imienin.

O siły fizyczne i duchowe w pracy.

Polecam w modlitwie synową Agatę w dniu jej Imienin. Święta Agato miej ją w swojej opiece.

O miłość, radość i pokój w naszych sercach i rodzinach.

Proszę o uzdrowienie z choroby tarczycy, o zajście w ciążę i urodzenie zdrowego dziecka.

Proszę Cię dobry Boże o wszelkie potrzebne łaski dla mojego dziecka.

Proszę o światło Ducha Świętego dla syna oraz dary rady i męstwa.

O światło Ducha Świetego i Bożą pomoc podczas kończącej się sesji egzaminacyjnej.

Boże bądź nam miłościw, obdarz łaskami moje dzieci i wnusie, a szczególnie chroń życie poczęte. Jezu ufam Tobie.

Otaczam modlitwą Księdza Mateusza, dziękując za pracę duszpasterską w naszej Parafii. Niech Bóg obdarza go swoim błogosławieństwem i łaskami.

Proszę, aby każde moje działanie było wyrazem miłości, zwłaszcza do najbliższych.

Za wstawiennictwem św. Błażeja, proszę Cię Boże o uwolnienie od chorób gardła oraz aby słowa wychodzące z moich ust niosły innym radość, pokój i otuchę.

Przepraszam Cię Panie Boże za każde zaniedbanie czynienia dobra.

Proszę o modlitwę za Adasia, aby miał siły duchowe i fizyczne do wykonywania swoich obowiązków i nigdy nie czuł się sam.

Panie Jezu obdarz swym błogosławieństwem moją rodzinę i bliskich, a zmarłym daj radość życia wiecznego.

O pomoc w znalezieniu pracy.

O zdrowie dla mojej mamy i dla mnie, o Boże błogosławieństwo dla naszej rodziny.

Proszę o łaskę powrotu do zdrowia mojego brata.

O pomoc w zlej sytuacji finansowej i egzystencjalnych problemach.

O zdrowie dla brata Adama.

Proszę o radość życia wiecznego dla chrzestnych.

Panie pomóż, bądź z nami w chwilach smutnych i radosnych. Umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość.

O szczęśliwe rozwiązanie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy i dzieci. Jezu Ty się tym zajmij, ufam Tobie!

Módlmy się w intencji mojej córki, aby dostała obiecaną pracę. Jezu ufam Tobie! Ty się tym zajmij!

Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, aby dobry Bóg dopomógł uzdrowić nasze relacje. Aby serce mojego męża na nowo napełniło się miłością do mnie. Aby zrozumiał, że jego miejsce jest z nami, z naszym małym synkiem i ze mną.

Proszę o umocnienie w wierze, zwłaszcza w czasie choroby i braku pracy. Duchu Święty, przyjdź!