Otuleni Modlitwą

Listopad 2019

Otulmy modlitwą śp. Józefa, którego Pan Bóg powołał do wieczności, prosząc, aby aniołowie zanieśli jego duszę do raju, a rodzinę otoczyli swą szczególną opieką. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…


Otoczmy modlitwą imienników dnia dzisiejszego – Andrzejów.

Otulam modlitwą Andrzeja, w dniu imienin, prosząc, aby jego święty patron wypraszał mu u Boga wszystkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

Polecam Bożemu miłosierdziu mojego śp. tatę, w czwarty miesiąc po śmierci.

O zdrowie dla całej rodziny.

Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłego dziś Księdza Jana. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Dziękuję za wszystkie odebrane dziś łaski i pomyślne rozwiązanie trudnej sprawy. Boże błogosław Mateuszowi i Karolowi oraz ich rodzinom.

Dziękuję za pracę.

Dziękuję za wysłuchanie moich modlitw w intencji Ireny. Proszę dla niej o błogosławieństwo na czas dalszej rekonwalescencji. Miej też w swojej opiece jej męża oraz Marzenę i Damiana.

Do Matki Bożej z prośbą o pomyślny przebieg operacji syna.

O światło Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej dla kapłanów. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Błagam o ratunek dla Moniki.

Otulmy modlitwą Marię.

Polecam w modlitwie kuzyna Andrzeja w dniu jego urodzin. Matko Najświętsza miej go w swojej opiece i wstawiaj się za nim u swojego Syna.

O zdrowie dla Piotra.

Panie Jezu bądź mi miłosierny, gdyż ciągle grzeszę.

O zdrowie dla Andrzeja, Piotra, Anny, Ewy, wnuków i o wyleczenie nogi Piotra, o uzdrowienie z alkoholizmu zięciów.

O uwolnienia rodziny od wszelkich przekleństw i złorzeczeń, od zniewolenia, które rujnuje ludzkie życie, zabiera spokój i pogodę ducha. O codzienne doświadczenie Bożego Miłosierdzia, aby ludzkie serca przepełniła Boża łaska i pokój.

Módlmy się za organistów z naszej parafii, niech święta Cecylia wyprasza im wszelkie potrzebne łaski do pracy na chwałę Bożą.

Otoczmy modlitwą księdza biskupa seniora Janusza w dniu jego imienin.

Otulam modlitwą Danusię i jej córkę, prosząc o opiekę Maryi i łaskę powrotu do zdrowia.

Proszę o zdrowie duszy i ciała, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej i św. Józefa oraz Boże błogosławieństwo dla cioci Teresy z okazji kolejnej rocznicy urodzin.

Proszę o zdrowie dla Andrzeja, Ani, o dobrą pracę dla Piotra, o wyjście z nałogu alkoholowego dla Michała i Tadeusza, o potrzebne łaski dla Ewy i jej dzieci, o miłosierdzie Boże dla Marii.

O opiekę Bożą i potrzebne łaski dla całej rodziny.

W intencji kapłanów, szczególnie za ks. Mateusza prośmy o potrzebne łaski.

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Kasi z okazji urodzin.

Otulmy modlitwą chorych w szpitalach, hospicjach oraz w rodzinach, aby swoje cierpienie znosili mężnie i szli w życie z Jezusem.

Panie Jezu bądź obecny w każdej chwili mojego życia i strzeż mnie przed pokusami.

Proszę o dobro i pomyślność dla Ani i Adasia oraz ich rodzin. O powodzenie podczas czekających nas zadań. O zdrowie. O potrzebną siłę i błogosławieństwo, aby sprostać wyzwaniom.

Proszę o bezpieczny powrót do domu, zdrowie i opiekę Anioła Stróża.

Proszę o modlitwę w pewnej intencji.

Otoczmy modlitwą księdza biskupa Romana w dniu imienin.

Panie Boże dziękuję Ci za ostatnie przeżycia. Proszę Cię pobłogosław moim planom i mojej pracy.

O łaskę przemiany i nawrócenia serc do Boga, łaskę doświadczenia Bożej miłości, która przemienia życie, uwolnienie od wszelkiego zła dla rodziny.

Otulam modlitwą Marylkę, prosząc o silną wiarę dla niej i ukojenie w bólu, a dla jej zmarłego męża wypraszając zbawienie.

O radość życia wiecznego dla śp. mamy.

Proszę o uzdrowienie córki Moniki i potrzebne łaski.

Otoczmy modlitwą kapłanów. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Matko Boża Fatimska, uproś nam u swojego Syna zdrowie i potrzebne siły do pracy.

O opamiętanie dla syna.

Proszę o zdrowie i potomstwo dla córki, o zdrowie dla mnie, o zdrowie dla matki, miłość, zrozumienie, zgodę w rodzinie oraz o opiekę Matki Boskiej.

Maryjo, proszę Cię o tę wielką łaskę dla Kasi, aby Twój Syn w swoim miłosierdziu pochylił się nad nią i uwolnił ją od wszelkiego lęku.

Módlmy się o radość życia wiecznego dla mojej mamy w miesiąc po śmierci, aby Bóg otworzył jej bramy do Królestwa Niebieskiego.

Święty Marcinie módl się za nami, abyśmy pełni miłości i uważności na drugiego człowieka trafili do domu Ojca.

Otoczmy modlitwą prześladowanych chrześcijan.

O zdrowie dla mamy, brata i dla mnie. Dziękuję za otrzymane łaski.

Módlmy się za przyczyną Matki Bożej o łaskę znalezienia dobrej żony, światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla mnie i moich rodziców Mariana i Teresy oraz przebłaganie za ich grzechy.

Proszę o szczęśliwe rozwiązanie dla Anity.

Polecajmy w modlitwie kapłanów, a szczególnie księdza Mateusza. Prośmy Maryję Matkę kapłanów, aby otaczała ich swoim płaszczem.

Proszę o zdrowie fizyczne i psychiczne dla mamy Krysi. Proszę o dobrą opiekę dla niej.

O szczęśliwą podróż dla syna i pobyt za granicą. Jezu ufam Tobie!

Otulam modlitwą śp. Damiana. Proszę dla niego o radość życia w gronie zbawionych.

Módlmy się za tych, którzy prześladują Kościół.

Panie Jezu pobłogosław mojej pracy i planom osobistym. Niech zagości prawdziwy pokój w moim życiu.

Proszę o modlitwę o odnowienie relacji z najlepszym przyjacielem.

Panie dziękuję Ci za wszystkie odebrane łaski i proszę o błogosławieństwo, opiekę i potrzebne łaski w nadchodzącym tygodniu dla nas.

Proszę o łaskę otwartości na miłość Pana Boga i spójność myśli, mowy i czynów w codzienności, w moim życiu.

O świętość dla kapłanów.

Proszę o modlitwę w intencji mojego syna Pawła i jego rodziny, aby jego serce stało się czułe dla nas rodziców.

Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym. Niech Miłosierny Bóg obdarzy ich radością życia wiecznego.

Otulmy modlitwą Anię, prosząc dla niej o zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.

Módlmy się o radość życia wiecznego dla wszystkich zmarłych polecanych dziś na cmentarzu parafialnym.

Proszę o łaskę zdania ważnego egzaminu dla mojej córki.

O wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla kapłanów, a szczególnie polecam księdza Mateusza.