Otuleni Modlitwą

Grudzień 2018

Dzień 1: O Dziecię Jezus, oto jestem u Twych stóp. Zwracam się ku Tobie, który jesteś wszystkim. Z głębi serca czekam Twojej pomocy. Spójrz na mnie z miłością i przyjdź, niech mnie ocali Twa wszechmoc.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 2: O Jezu, odblasku Ojca, z Twego oblicza promieniuje wieczna światłość. Adoruję Cię i wyznaję, że jesteś Synem Boga żywego. Oddaję Ci, Panie, całe moje życie. Jesteś dla mnie wszystkim, dlatego proszę Cię, nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 3: O Boskie Dziecię Jezus, Ty sprawiasz, że ufam Ci bezgranicznie, wpatrując się w Twoje oblicze jaśniejące czułym uśmiechem. W Twojej miłości złożyłem całą moją nadzieję. O Jezu, zwróć swe oblicze ku mnie i moim bliskim i obdarz nas swą łaską, a na wieki wychwalać będziemy Twoje nieskończone miłosierdzie.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 4: O Jezu, Twoje czoło zdobi korona – i ja uznaję w Tobie mojego Boskiego Króla. Nie chcę dłużej trwać w grzechu, ulegać moim nałogom. Króluj w moim sercu, Jezu, i posiądź je na wieki.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 5: Wpatruję się w Ciebie, o mój najdroższy Zbawicielu, okryty purpurową szatą. To Twoja Najświętsza Krew, ta sama, którą przelałeś za mnie. Spraw, o Dziecię Jezus, abym zawsze był przejęty Twoją ofiarą i nie wzbraniał się przed cierpieniem z Tobą i dla Ciebie.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 6: O Dziecię Jezus, moje serce wypełnia pokój i radość, gdy widzę Twą rączkę podtrzymującą świat cały. Troszcząc się o całe stworzenie, i mnie także podtrzymujesz w każdej chwili życia. Chronisz mnie jako dobro Twoje własne. Czuwaj nade mną, Jezu i przybądź mi z pomocą we wszelkich przeciwnościach.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 7: W Twoim Sercu, o Dziecię Jezus, jaśnieje krzyż – znak mojego zbawienia. O Boski Zbawicielu, ja także spotykam na swojej drodze krzyż, który mnie przytłacza. Ty sam, Jezu, najlepiej znasz moje słabości, dlatego pomóż mi owocnie dźwigać Twoje jarzmo. Jezu, proszę Cię, pomóż mi.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 8: O Jezu, gdy widzę to małe Serce Twe na krzyżu, maluje się w duszy mojej obraz Twojej nieskończonej ku nam czułości. Jesteś prawdziwym Przyjacielem, wielkodusznie wydając się za tych, których miłujesz. Pomóż mi na nowo przyjąć i zrozumieć prawdę o Twojej miłości i naucz mnie, jak mam odpowiedzieć na Twój dar.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień 9: O mój Mały Królu, ileż błogosławieństwa spłynęło z Twojej ręki na wszystkich czczących Ciebie i ileż łask zaskarbili ci, którzy z ufnością o nie prosili. Prosimy Cię, Panie, pobłogosław nam w naszym codziennym życiu, wspieraj w naszych trudach i walkach, i pozwól nam wysławiać Twoje święte imię na wieki.*

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…


Proszę o łaskę powrotu do zdrowia dla mojej Mamy. Św. Szarbelu, módl się za nami.

O szczęśliwe rozwiązanie dla synowej.

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie dla księdza Mateusza.

Otoczmy modlitwą moją córkę, aby znalazła odpowiednią pracę, żeby dobrze układało się jej w małżeństwie. Módlmy się o zdrowie dla moich wnuków, ich rodziców, moje i mojego męża. Otoczmy modlitwą moje siostry i ich rodziny. Jezu Ty się tym zajmij! Ufam Tobie!

Matko Przenajświętsza, proszę Cię wyproś u swego Syna łaski, o które modlę się codziennie w nowennie pompejańskiej. Jezu Ty się tym zajmij!

Proszę Cię Mateńko Przenajświętsza, rozwiąż całkowicie węzeł dotyczący upadku firmy mojego męża i wszystkich spraw z tym związanych.

Otulmy modlitwą, szczególnie dzisiaj, księdza Mateusza w dniu Jego urodzin, aby Jezus Malusieńki wspierał go potrzebnymi łaskami, a Maryja otulała swoim płaszczem i wypraszała wszelkie potrzebne łaski i zdrowie.

Polecam Maleńkiemu Jezusowi Księdza Mateusza, dziękując za dary życia, kapłaństwa i przyjaźni. Niech Dobry Bóg, w Dniu Urodzin, wynagrodzi mu czynione dobro, obdarza swym błogosławieństwem i pokojem. Niech obdarza go też wielką ufnością, aby swoje niemoce oddał Jego Mocy.

Módlmy się o Bożą opiekę dla bliskich tragicznie zmarłych górników, by umieli złożyć swoją nadzieję w Chrystusie. Niech On będzie dla nich mocą, siłą i nadzieją.

Módlmy się za wszystkich zmarłych, bliskich naszym sercom. Polecajmy Miłosiernemu Bogu górników, którzy zginęli w Stonawie. Prośmy, aby spełniła się dla nich obietnica Nieba.

Otulam modlitwą mojego śp. brata, aby Jezus wynagrodził mu jego dobre uczynki i przyjął go do grona zbawionych.

Proszę o modlitwę w intencji rozwiązania węzła nieszczęśliwej miłości. Niech stanie się ona możliwa.

Aby moje życie znowu było pełne i abym znowu miała swój własny dom, pełen pokoju i wolności. Panie, tak bardzo tęsknie za moim własnym domem. Pobłogosław mi. Proszę. Dziękuję. I pobłogosław wszystkim tym, którzy są w podobnej sytuacji.

O dobrą spowiedź św. Duchu Święty, przyjdź.

O zbliżenie mojej rodziny do Jezusa Chrystusa.

O miłosierdzie Boże dla górników, którzy zginęli w Karwinie.

Otoczmy modlitwą górników, którzy zginęli w Karwinie oraz ich rodziny.

O bezpieczeństwo na drodze i dobre wyniki badań.

Proszę Cię Dzieciątko Jezus o błogosławioną wieczerzę wigilijną, pełną pokoju, miłości i radości.

O wszelkie potrzebne łaski dla księdza Mateusza. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Proszę o dar życia i zdrowie dla mojego męża Edwina. Jezu ufam Tobie.

O pokój i zgodę pomiędzy moimi rodzicami.

W intencji osób, które mnie skrzywdziły i krzywdzą, aby w moim sercu narodziło się wybaczenie.

Panie dziękuję Ci.

Panie, proszę miej w swojej opiece Ks. Mateusza. Obdarzaj go swym błogosławieństwem i zdrowiem. Duchu Święty przyjdź i umacniaj go na drodze kapłańskiego życia.

Panie Jezu proszę Ty się tym zajmij.

Otoczymy modlitwą Ojca Świętego Franciszka w dniu Jego Urodzin.

Dziękuję za piękną niedzielę. Bądź uwielbiony Boże.

O opiekę, Bożą pomoc, światło Ducha Świetego w dniu urodzin Tomasza.

O bezpieczną podróż i radosne przeżycie 3 niedzieli Adwentu z rodziną.

Proszę o łaskę zbawienia dla mojego śp. brata.

Dziękuję Ci Jezu miłosierny za szczęśliwie urodzenie córki miesiąc przed terminem oraz za miłą obsługę lekarską. Jezu Miłosierny proszę Cię o zdrowie dla naszych dzieci i aby nasz syn wyzdrowiał. Matko Boża Częstochowska, módl się za nami.

Panie dziękuję Ci i proszę o pomyślny przebieg leczenia.

O radość nieba dla Anieli, która dzisiaj odeszła do Pana. Jezu, ufam Tobie.

Jezu Chryste, mój najukochańszy Panie i Zbawco, dziękuję Ci za ten piękny czas Adwentu, za ludzi, których spotykam i za pokój serca i radość, którą niesie oczekiwanie na święto Twojego narodzenia.

Dziękuję za dobry wynik badania i powrót do zdrowia. Panie, obdarz swym błogosławieństwem, wszystkich, którzy wspierali mnie swą modlitwą i obecnością, również lekarzy, którzy opiekowali się mną. Chwała Jezusowi!

O radość nieba dla ofiar stanu wojennego.

O światło Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej dla księdza Mateusza. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Otulmy modlitwą mojego tatę i lekarza, który będzie prowadził zabieg operacyjny. Proszę o światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej.

Jezu, proszę wzmocnij mnie i moją rodzinę w trudnych sytuacjach.

Za chorych i potrzebujących naszej pomocy, uwagi, obecności.

Módlmy się za mojego zięcia, aby wyzwolił się z choroby alkoholizmu. Jezu, Ty się tym zajmij!

Matko Przenajświętsza, błagam o zdrowie, Boże błogosławieństwo i pracę dla mojej córki. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Proszę o opiekę Anioła Stróża dla moich najbliższych i dla mnie oraz o Boże prowadzenie.

Dziękuje Ci Boże za szczęśliwa podróż i dobrze przebyty dzień w gronie rodzinnym.

Proszę o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla moich dzieci. Dziękuję Ci Panie za wszystko, miej nas w swej opiece.

Panie proszę o zdrowie, opiekę i dary Ducha Świętego dla syna w dniu urodzin.

Proszę o bezpieczną podróż i szczęśliwy powrót do domu.

Panie dziękuję Ci za wszystko, proszę o powrót do zdrowia dla córki. Jezu ufam Tobie.

Maryjo Matko Kapłanów miej w swojej opiece księdza Mateusza. Prośmy o święte i liczne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.

Polecajmy w modlitwie Barbary, a szczególnie polecam chrześnicę Barbarę w dniu jej Imienin. Święta Barbaro wstawiaj się za nimi i wypraszaj wszelkie potrzebne łaski.

Otulmy modlitwą wszystkich, którym obiecaliśmy swoją pamięć i modlitwę. Niech Jezus będzie naszym Panem i Królem.

Matko Leszniańska, wstawiaj się za naszymi rodzinami.

Za chorych, o umocnienie i pomoc w przeciwnościach.

Jezu polecam Ci wszystkich ludzi, których spotykam na drodze życia. Bądź uwielbiony w każdym dniu naszego życia.

Otoczmy modlitwą nowych biskupów pomocniczych Archidiecezji Krakowskiej: księdza biskupa Mastalskiego i księdza biskupa Ślusarczyka.

Panie Jezu, dziękuję za dobre wyniki badań. Proszę o łaskę powrotu do zdrowia i wyjście z komplikacji pooperacyjnych.

Panie Boże dopomóż, abym dobrze przeżyła okres Adwentu .

O szczęśliwy powrót do domu.

Proszę Cię Jezu Chryste w tym czasie adwentu dla naszej rodziny o wytrwałość, dla mnie o urodzenie szczęśliwie dziecka, dla męża o zdanie testów i egzaminu, dla naszego synka o zdrowie i błogosławieństwo. Jezu Miłosierny wysłuchaj naszych próśb i błagań.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu trudnych problemów, o umocnienie, wiarę , nadzieję i życzliwość w pracy dla córki.

Panie dziękuję Ci za dar życia dla córki, obchodzącej jutro urodziny i proszę dla niej o dary Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski.

Panie dziękuję Ci za wszystkie odebrane łaski i proszę miej nas w swojej opiece i błogosław na ścieżkach naszego życia.


*Modlitewnik do Dzieciątka Jezus. Nowenny Litanie Modlitwy, Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Poznań 2010