Otuleni Modlitwą

Czwartek 21 stycznia 2016

Otulmy modlitwą mojego brata w dniu jego urodzin, bratanicę Agnieszkę z okazji imienin, wypraszając dla nich wiele łask Bożych, opiekę Matki Najświętszej i światło Ducha Świętego.

Proszę o bezpieczną podróż.

Polecajmy w modlitwie Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, siostry zakonne prosząc o liczne i święte powołania do tej służby.

Panie Jezu, dopuść śp. Rudolfa do oglądania Twojego oblicza.

W intencji Księdza Mateusza, proszę o zdrowie i siły do pracy oraz opiekę Anioła Stróża.

Proszę w intencji Taty i brata, aby mężnie znosili swoją chorobę i powrócili do upragnionego zdrowia.

Otulam modlitwą Adama, dziękując za Jego życie przepełnione wiarą w Chrystusa. 

Módlmy się za zmarłe babcie Marię, Jadwigę, Genowefę i Brygidę, aby Jezus Miłosierny obdarzył je radością życia wiecznego.

Otulmy modlitwą moje dzieci, a szczególnie moją chrzestną córkę Agnieszkę w dniu jej imienin. Niech dobry Bóg da im potrzebne łaski do przezwyciężania codziennych trudności, a Matka Boska okryje ich płaszczem swej matczynej opieki.

Pomódlmy się za nasze Babcie, które często pomagają w naszym wychowaniu i kształtują w nas postawę chrześcijańską. Niech Jezus Miłosierny obdarzy Je zdrowiem, pokojem i miłością. Zmarłe babcie niech wprowadzi do Królestwa Niebieskiego.

O opiekę Anioła Stróża oraz dary Ducha Świętego dla córki Agnieszki w dniu imienin.

O radość życia wiecznego dla zmarłych babci Agnieszki, Zofii, Barbary i Karoliny.

Módlmy się w intencji Ani. Niech Dobry Bóg ma ją w swojej opiece, niech jej błogosławi i prowadzi bezpiecznymi drogami. Bliskim Jej sercu niech udziela wszelkich potrzebnych łask.