Otuleni Modlitwą

Czwartek 11 lutego 2016

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! (Łk 9,23)

O powrót do zdrowia i wsparcie dla rodziny Łęczyckich podczas choroby Ewy Łęczyckiej.

Otulmy modlitwą chorych i cierpiących, aby Maryja miała ich w swojej opiece, a krzyż choroby znosili z miłością, cierpliwością i wiarą.

Otulmy modlitwą Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, a szczególnie ks. Mateusza, wypraszając dla nich wiele łask Bożych oraz światło Ducha Świętego.

Matko Boża z Lourdes, promieniująca na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych, pokornie proszę,  wstawiaj się za moim Tatą i bratem, wypraszając im potrzebne łaski.

W pewnej intencji, o pomoc Ducha Świętego i strumień Jego światła oraz bezpieczeństwo na drodze.

Panie Jezu i Matko Boża z Lourdes otulcie swoją opieką wszystkich chorych i cierpiących. Niech w swoim krzyżu znajdują sens miłości Boga do człowieka i przybliżają się do życia z Chrystusem w wieczności.

Proszę Cię Boże za wszystkimi uzależnionymi, szczególnie od alkoholu. Przywróć im Panie trzeźwość ciała i ducha. Módlmy się również za ich rodziny, które cierpią, bo są obrażane i poniżane. Wlej w ich serca miłość i zaszczep w nich wiarę w lepsze jutro.

Proszę w intencji Moniki i jej bliskich, o potrzebne błogosławieństwo, siły, zdrowie i łaski.

W intencji Henryka i Damiana, proszę o potrzebne im łaski, a szczególnie o łaskę zdrowia i cierpliwość.

W pewnej intencji.

O moc darów Ducha Świętego dla synów, o przemianę i bycie miłosiernymi na czas Postu. Niech Jezus nas umacnia w drodze do bycia lepszymi.