Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 8 września 2019

Dziś przypada 23 niedziela zwykła. Usłyszeliśmy głos Jezusa Chrystusa wzywający nas do pójścia za Nim; w Jego imię zebraliśmy się na niedzielnej liturgii. Jesteśmy gotowi, aby słuchać Jego słowa i karmić się Chlebem eucharystycznym. Ta decyzja niesie za sobą konsekwencje dla naszego życia: chodzi o to, by je prowadzić, naśladując we wszystkim Pana. Podczas sprawowania Eucharystii wejdźmy we wspólnotę z Nim i nawzajem ze sobą, aby odważnie pójść Jego śladem oraz kształtować naszą codzienność zgodnie z wyznawaną wiarą.

Rozpoczynamy dziś coroczny Tydzień Wychowania. 

Liturgiczne obchody tygodnia.

W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Msza święta dziękczynna za tegoroczne plony, w naszym kościele w niedzielę, 29 września, o godz. 10:30.

Dziękuję za wspólną modlitwę, złożone ofiary oraz troskę o naszą świątynię i jej obejście.

Wszystkim życzę błogosławionej niedzieli i rozpoczynającego się tygodnia.