Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 7 lipca 2019

Dziś 14 niedziela zwykła. Każdy człowiek pragnie pokoju, który nie jest rzeczywistością tego świata. Podczas każdej Mszy świętej zanoszona jest modlitwa o pokój, przekazujemy sobie znak pokoju, wreszcie rozsyłani jesteśmy słowami: Idźcie w pokoju Chrystusa. Jezus Chrystus pozostawił nam pokój jako swój testament: Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. To pokój Boga, który przekracza wszelkie ludzkie pojmowanie. Jest on łaską i darem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego pokoju powinniśmy doświadczać dzięki wierze i przekazywać dalej innym ludziom. 

Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby parafii.

Liturgiczne obchody tygodnia.

Dziękuję za wspólną modlitwę, złożone ofiary i troskę o naszą świątynię.