Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 6 listopada 2016

32 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś przypada 32 niedziela zwykła. Listopad przypomina nam o sprawach ostatecznych człowieka. Bóg Ojciec przez swojego Syna obwieszcza wszystkim życie wieczne i zmartwychwstanie umarłych. Nasza obecność na Mszy Świętej jest przyjęciem daru życia wiecznego, który Pan ofiaruje każdemu człowiekowi.

Liturgiczne obchody tygodnia.

W środę, 9 listopada, przypada święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest kościołem katedralnym Biskupa Rzymu oraz matką i głową wszystkich kościołów świata.

W czwartek, 10 listopada, wspomnienie Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

W piątek, 11 listopada, wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa. W tym dniu w naszym kościele Odpust Parafialny ku czci św. Marcina. Serdecznie zapraszam na sumę odpustową o godz. 11:00.  Odprawi ją i kazanie wygłosi Ks. Adam Bieniek. W tym dniu przypada również 98. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie.

W sobotę, 12 listopada, wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika.

Serdeczne dziękuję wszystkim zaangażowanym w prace remontowe i porządkowe na probostwie w minionym tygodniu i w dniu wczorajszym. Dziękuję również za troskę o naszą świątynię, modlitwę i składane ofiary. Zebrana dziś ofiara przeznaczona będzie na cele parafialne.