Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 4 czerwca 2017

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która w liturgii kończy okres wielkanocny, jest ostatnim akordem misterium paschalnego. Jezus odszedłszy do Ojca, posyła swemu Kościołowi Ducha Pocieszyciela, który ma przypominać uczniom słowa Pana. To Duch Święty jest – jak uczy Jan Paweł II – duszą i podporą Kościoła, tajemniczym Twórcą Królestwa Bożego, niewyczerpanym źródłem radości i pokoju. Wychwalajmy Boga za całe dzieło odkupienia i dziękujmy za Kościół, który napełniony Duchem Świętym, prowadzi nas do pełni miłości i prawdy.

Składka przeznaczona jest na potrzeby Parafii.

W dniu dzisiejszym odbywa się doroczna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra do Skoczowa. Początek o godzinie 10:30 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, skąd wyruszy procesja na wzgórze Kaplicówki.

Obchody liturgiczne tygodnia.

W poniedziałek, 5 czerwca – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Obchodzimy Misyjny Dzień Chorych.
W czwartek, 8 czerwca – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
W sobotę, 10 czerwca – wspomnienie Bł. Bogumiła, biskupa.

W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, przypada uroczystość Najświętszej Trójcy.

Rozpoczął się czerwiec, a wraz z nim nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odprawiać będziemy po Mszach św.

Serdecznie dziękuję za troskę o naszą świątynię, modlitwę, za składane ofiary oraz wszelką życzliwość.