Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 3 lutego 2019

Dziś 4 niedziela zwykła. Celebrując wspólnie Najświętszą Ofiarę, naszymi modlitwami bierzemy udział w służbie Bożej. Jednak jest to również służba względem drugiego człowieka. Bóg podczas tej świętej celebracji służy. Kiedy będziemy słuchać czytań Pisma świętego, wówczas Bóg nakryje dla nas stół Słowa. Podczas liturgii eucharystycznej poda nam swoje Ciało – chleb życia i swoją Krew – wino wesela: Bóg nakryje dla nas stół Eucharystii. Jego umiłowany Syn Jezus Chrystus obecny jest pośród nas i pragnie nas ubogacić. 

Liturgiczne obchody tygodnia:

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W swoich modlitwach pamiętamy o tych, którzy pracują na niwie Pańskiej i prośmy też Boga o dar nowych powołań do służby w Chrystusowym Kościele.

Dziękuję za wspólną modlitwę i składane ofiary. Życzę błogosławionej niedzieli oraz rozpoczynającego się tygodnia.