Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 26 maja 2019

Dziś przypada 6 niedziela wielkanocna. Każdego dnia Kościół Chrystusowy staje przed nowymi wyzwaniami, zadaniami i pytaniami. Nie może być mowy o stagnacji, ale rzeczywistość wspólnoty Kościoła ma wymiar dynamiczny. Duch Jezusa Chrystusa, Duch prawdy i pokoju, jest w Kościele przyczyną owej dynamiki. Tego, który posłał nam od Boga Pocieszyciela, Ducha Świętego, uwielbijmy i oddajmy Mu należną cześć dziękując za Jego zmartwychwstanie.

Modlimy się dziś za wszystkie matki z okazji przypadającego ich święta.

Liturgiczne obchody tygodnia.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca, oddamy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo Różańcowe o godz. 7:30, prowadzi Żywy Różaniec.

Odwiedziny chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną, w kolejną sobotę, 8 czerwca, od godz. 10:00.

Od piątku, 31 maja, rozpoczynamy czas modlitewnej nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która będzie obchodzona w niedzielę, 9 czerwca.

W przyszłą niedzielę, 2 czerwca, przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Składka przeznaczona będzie na potrzeby parafii.

W tym dniu odbędzie się coroczna diecezjalna pielgrzymka ku czci Św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w Skoczowie.

Dziękuję za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas dziś i przez wszystkie dni tygodnia.