Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 24 marca 2019

Dziś 3 niedziela Wielkiego Postu. Świat i nasze życie są nieraz skomplikowane: coś nami wstrząsa, innym razem tracimy grunt pod nogami. Wobec tych sytuacji pojawiają się pytania pełne wątpliwości: czy Bóg rzeczywiście istnieje? Dlaczego dopuszcza tyle cierpienia? Właśnie w takiej sytuacji słyszymy Jego zapewnienie, że o wszystkim wie, ludzkie cierpienie jest Mu bliskie i każe Mu działać. Bóg objawia się ludziom poprzez Mojżesza, którego posyła jako wyzwoliciela Izraelitów, podając swoje imię: Jestem, który Jestem – jestem Bogiem zawsze istniejącym, który jest tu i teraz, Zbawicielem i Wybawicielem. Objawia się przede wszystkim w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Odkupicielu, który jest obecny we wspólnocie zgromadzonej na sprawowanie liturgii. Otwórzmy nasze serca na słowo Dobrej Nowiny, zapewniające, że On jest.

Liturgiczne obchody tygodnia.

  • W poniedziałek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza św. w naszym kościele zostanie odprawiona o godz. 18:00. Jest to zarazem Dzień Świętości Życia. W tym dniu przypada 27. rocznica erygowania Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Zapraszam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Droga Krzyżowa wraz z kazaniem pasyjnym w piątki po Mszy św. wieczornej. Wierny, który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową może uzyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. Wypominki za naszych zmarłych, których chcemy polecać podczas Drogi Krzyżowej, można składać w zakrystii.

Gorzkie Żale śpiewamy w niedziele, 20 minut przed każdą Mszą świętą.

Dziękuję za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Życzę błogosławionej niedzieli oraz rozpoczynającego się tygodnia.