Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 19 maja 2019

Dziś przypada 5 niedziela wielkanocna. Uczestnicząc we Mszy świętej nabieramy nowych sił życiowych, których źródłem jest Chrystus zmartwychwstały. On mówi do nas: Oto czynię wszystko nowe oraz Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Oto zasada życia nowego stworzenia, a my, wyznawcy Chrystusa, bierzemy na siebie odpowiedzialność za odnowę świata przez to, co mówimy, czynimy i kim jesteśmy. 

Liturgiczne obchody tygodnia.

Spotkanie dla młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania, w piątek po Mszy św.

Maryjne nabożeństwa majowe w naszym kościele po Mszach Świętych.

W środę, 22 maja, przypada 24. rocznica pobytu papieża św. Jana Pawła II na terenie naszej diecezji (Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec).

W sobotę, 25 maja o godzinie 10:00 w kościele katedralnym św. Mikołaja w Bielsku-Białej, Ksiądz Biskup Roman Pindel udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu. Kandydatów do święceń polecamy Panu Bogu w modlitwie.

W przyszłą niedzielę, 26 maja, będziemy modlić się za wszystkie matki z okazji ich święta. 

Dziękuję za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas dziś i przez wszystkie dni tygodnia.