Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 18 sierpnia 2019

Dziś przypada 20 niedziela zwykła. W wielu miejscach na świecie, niestety panuje wojna. Niesprawiedliwość i brak poszanowania godności człowieka i jego wolności leżą z reguły u podłoża każdego konfliktu zbrojnego. Jezus Chrystus nie chciał ani podejrzanych kompromisów, ani wątpliwego pokoju. Za pokój między ludźmi a Bogiem oddał swoje życie. To jest Ofiara, która rodzi prawdziwy pokój dla świata. Aby go osiągnąć, wyznawcy Chrystusa muszą czasami wypowiedzieć się w sposób bardzo zdecydowany, nawet jeżeli spotkają się ze sprzeciwem i niezrozumieniem. Pan umacnia nas swoim przykładem i daje siłę do budowania atmosfery pokoju wśród ludzi.

Liturgiczne obchody tygodnia.

Dziękuję za wspólną modlitwę, złożone ofiary, troskę o naszą świątynię i jej obejście.

Wszystkim życzę pięknej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień.