Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 17 lutego 2019

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych – modli się Kościół w Kolekcie 6 niedzieli zwykłej, wyznaje równocześnie swoje pragnienie goszczenia Boga. Każdy z nas cieszy się, kiedy odczuwa sympatię i życzliwość ze strony przyjmującego go gospodarza. Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi u Pana Boga, On przyjmuje nas serdecznie i z radością. Przy Nim czujemy się bezpieczni, bo On kocha każdego człowieka. Radość sprawia Bogu bycie u nas w gościnie, co ukazał w przyjściu swojego Syna Jezusa Chrystusa. Mamy ogromną okazję spotkania i wielką szansę, aby Pana Boga ugościć.

Liturgiczne obchody tygodnia.

Dziękuję za wspólną modlitwę i składane ofiary oraz za troskę o naszą świątynię. Życzę błogosławionej niedzieli oraz rozpoczynającego się tygodnia.