Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 16 lutego 2020

Dziś przypada 6 niedziela zwykła. W Kazaniu na Górze Jezus prezentuje swoje wytyczne i jasno precyzuje oczekiwania. Jego program osiąga swoje apogeum w miłości bliźniego. Pan nam daje siłę i odwagę, abyśmy innych nie tylko traktowali sprawiedliwie, lecz wychodzili im na spotkanie z miłością. Jezus daje nam przykład takiej postawy: nie tylko sądził ludzi według sprawiedliwości, lecz wybaczał winy, udzielał przebaczenia i okazywał grzesznikom miłosierdzie. 

W piątek, 21 lutego, będziemy modlić się do Bożego Miłosierdzia z racji trzeciego piątku miesiąca. Nabożeństwo po Mszy św.

W sobotę, 22 lutego, obchodzić będziemy święto Katedry Św. Piotra, apostoła.

 Za tydzień, 26 lutego, przypada ostatnia niedziela przed tegorocznym okresem Wielkiego Postu.

Rekolekcje Wielkopostne w naszym kościele, przeżywać będziemy od niedzieli 1 marca do środy 4 marca. Już dziś zapraszam i proszę o rezerwację swojego czasu na ten szczególny okres poświęcony odnowie duchowej.

Dziękuję za wspólną modlitwę i troskę o nasz kościół.