fbpx
Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 15 lipca 2018

Dziś 15 niedziela zwykła. Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani i posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

Liturgiczne obchody tygodnia.

W poniedziałek, 16 lipca, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

W piątek, 20 lipca, oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca. Nabożeństwo po Mszy świętej. Po nabożeństwie spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Dziękuję za wspólną modlitwę, pomoc przy remoncie, za troskę o naszą świątynię i składane ofiary. Chętnych do pomocy przy pracach remontowych, zapraszam w przyszłą sobotę od godziny 9:00.

Życzę pięknej niedzieli, pełnej spotkań z bliskimi, radości, wypoczynku i pogłębiania więzi z Panem Bogiem.