Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 14 kwietnia 2019

Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Gałązkami palmowymi pozdrawiamy Chrystusa jako naszego Pana i Króla. Palmy kładziemy także na grobach naszych bliskich jako znak zmartwychwstania i życia. Łączymy się dzisiaj poprzez dzieje z rzeszami w Jerozolimie, które niegdyś witały Jezusa słowami: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie!

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się II nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej – 18 kwietnia 2019 r.

W Wielki Czwartek o godz. 10:00 w kościele katedralnym św. Mikołaja w Bielsku-Białej – Msza Krzyżma. Tę liturgię biskup diecezjalny koncelebruje z całym prezbiterium. Jest ona wyrazem łączności kapłanów ze swoim biskupem. W czasie liturgii nastąpi obrzęd ustanowienia nowych animatorów służby liturgicznej.

W naszym kościele Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. W czasie tej liturgii, podczas uroczystego śpiewu Chwała na wysokości, rozbrzmiewają dzwony, dzwonki i organy. Po zakończeniu hymnu milkną aż do Wigilii Paschalnej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godz. 20:00.

Wielki Piątek Męki Pańskiej – 19 kwietnia 2019 r.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Zachęcam do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, aż do celebracji Wigilii Paschalnej, aby dzięki temu z podniosłym i otwartym sercem przystąpić do radości Zmartwychwstania. 

Rozpoczyna się czas nowenny przed niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Spowiedź św. od godz. 09:00 do 10:45.

Droga Krzyżowa o godz. 11:00. Wypominki za naszych zmarłych, których chcemy polecać podczas Drogi Krzyżowej, można składać w zakrystii.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20:00.

Wielka Sobota Wigilia Paschalna – 20 kwietnia 2019 r.

Adoracja Pana Jezusa przy Grobie w godz. od 9:00 do 19:00:

  • adoracja Apostolstwa Dobrej Śmierci i Róż Różańcowych o godz. 9:00,
  • adoracja dzieci i młodzieży o godz. 13:00.

Spowiedź św. w godzinach: 09:00 – 09:45 i 13:00 – 13:45.

Błogosławienie pokarmów wielkanocnych o godz. 10:00 i 14:00.

Liturgia Paschalna zakończona procesją Rezurekcyjną w intencji wszystkich Parafian o godz. 19:00. Proszę przynieść ze sobą świece.

W czasie Triduum istnieje możliwość zyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełnią zwykłe warunki odpustu i spełnią następujące dzieła:

  • w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem,
  • w Wielki Piątek – pobożny udział w Adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża w czasie celebracji Liturgii na cześć Męki Pańskiej,
  • w Wielką Sobotę – udział w liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny.

Msze Święte o godz. 8:00 i 10:30.

Serdeczne Bóg zapłać za włączenia się w przedświąteczne sprzątanie kościoła. Jest to wyraz naszej troski o piękno świątyni na czas Wielkiej Nocy.

Ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyczka za ławkami.

W zakrystii można nabyć paschaliki Caritas na stół wielkanocny. Składana przy tej okazji ofiara przeznaczona jest na cele charytatywne.

Dziękuję za wspólną modlitwę i złożone ofiary. Niech Boże błogosławieństwo prowadzi nas do owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia.