Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 13 lipca 2019

Dziś 15 niedziela zwykła. Podczas ferii i urlopów wielu ma możliwość poznawania innych krajów i odmiennych kultur, spotykania nowych ludzi. Pewne sprawy i zwyczaje istniejące w obcych stronach, mogą wydawać się dziwne. Czy ludzi, których spotykamy w nieznanych nam miejscach i obcych państwach, możemy nazwać naszymi bliźnimi? Bliźni to nie tylko przyjaciel czy życiowy partner, krewny czy znajomy; bliźnimi nie są jedynie mieszkańcy mojej miejscowości lub osiedla. Bliźnim jest każdy, kogo spotykam, zwłaszcza człowiek oczekujący pomocy. Teraz spotykamy się z Jezusem Chrystusem w Jego słowie i podczas świętej Uczty. Niech On doda nam sił, gdy na naszej drodze staną ci, którzy potrzebują naszej bezinteresownej miłości. 

Liturgiczne obchody tygodnia.

W piątek, 19 lipca, oddamy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca. Nabożeństwo po wieczornej Mszy św.

Dziękuję za wspólną modlitwę, złożone ofiary i troskę o naszą świątynię.