Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia 11 sierpnia 2019

Dziś przypada 19 niedziela zwykła. Nie bój się, mała trzódko! – te słowa pocieszenia płynące od Jezusa wydają się bardzo adekwatne do naszych czasów. Na tym świecie niejedna wspólnota wyznawców Chrystusa była i jest często bezbronną mniejszością. Jednakże do wierzących należy przyszłość królestwa Bożego, dlatego że oni w pełni pojmują świat tu i teraz. Radosne oczekiwanie, a nie pełne lęku zmartwienie, jest znakiem rozpoznawczym wspólnoty chrześcijańskiej. Również dzisiejsza niedziela to czas czuwania i bycia gotowym na powtórne przyjście Pana.

Liturgiczne obchody tygodnia.

Dziękuję za wspólną modlitwę, złożone ofiary, troskę o naszą świątynię i jej obejście.

Wszystkim życzę pięknej niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień.