Homilie Słowo do medytacji

Ubierz się w Boga Żywych

Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych /Łk 20, 38
Zapraszam do wysłuchania homilii z 32 Niedzieli Zwykłej, Rok C, wygłoszonej w Lesznej Górnej 10 listopada 2019 roku.