Homilie

Świętość przez miłość…

Zapraszamy do wysłuchania homilii wygłoszonej przez ks. dr Andrzeja Kozubskiego wygłoszonej w czasie sumy odpustowej ku czci św. Marcina w Lesznej Górnej, 11 listopada 2017 roku.